H.M. Konungen välkomnar nya scouter

Kungen hälsar på nya scouter. Foto: Stella Pictures.
Foto: Stella Pictures
Under 2005 påbörjades det s.k. Kistaprojektet vilket syftade till att starta scoutverksamhet för barn och ungdomar i det invandrartäta Kista-Husby området. Idag har kåren ca 30 medlemmar.

En kombinerad minior- och juniorscoutavdelning har startats upp och ytterligare en avdelning är under uppstart.

De nya scouterna fick den 28 mars sina scouthalsdukar, symbolen för scouter i hela världen, ur H.M Konungens hand i en enkel ceremoni.

Upptäck mer