Förbandsbesök vid Hemvärnet

Kung Carl Gustaf. foto: Ulf Ivarsson/Hemvärnet.
Kung Carl Gustaf under provskjutningen av Hemvärnets nya automatkarbin. Foto Ulf Ivarsson/Hemvärnet.
Kung Carl Gustaf gjorde lördag den 16 september förbandsbesök vid Hemvärnet i Kalmar-Kronobergs län.

Rikshemvärnschefen brigadgeneral Roland Ekenberg mötte Kungen vid ankomsten till Kosta skjutfält.

Chefen för Kalmar-Kronobergsgruppen överstelöjtnant B-G Svensson orienterade om Försvarsmaktens stöd till samhället i samband med orkanen Gudrun.

Kungen följde övningarna i Lövsjömåla, Linnerås och skarpskjutningsstationen Bönerås, där han provsköt Hemvärnets nya automatkarbin.