Drottning Silvia närvarade vid Metadonprogrammets 40-årsjublieum

Landshövding Anders Björck hälsar H.M. Drottningen välkommen till Uppsala den 11 oktober. Foto: Scanpix
Landshövding Anders Björck hälsar H.M. Drottningen välkommen till Uppsala. Foto: Uppsala Universitet/Tommy Westberg
Onsdagen den 11 oktober var Drottningen närvarande vid 40-årsjubileet för det svenska metadonprogrammet på Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

Metadonprogrammet är en framgångsrik metod för att behandla bland annat heroinmissbruk.

Behandlingen är väl etablerad och målsättningen med jubileet var att presentera programmets utveckling samt att presentera nya rön för för behandling av drogberoende och abstinens.