Medaljutdelning den 31 januari 2005

Idag utdelade H.M. Konungen medaljer på Stockholms Slott, i enlighet med information i pressmeddelande 2005-01-28. Följande medaljörer har förlänats medalj:

H.M. KONUNGENS MEDALJ


                                                                               

12:e storleken med kedja

General Johan Hederstedt                        
För framstående insatser för Sveriges försvar


12:e storleken i serafimerordens band

Ambassadör Jan Eliasson                        
För betydelsefulla insatser inom den svenska utrikesförvaltningen

Riksdagsdirektör Anders Forsberg                        
För betydelsefulla insatser för Sveriges riksdag

Överintendent Agneta Lundström                        
För förtjänstfulla insatser vid Kungl. Husgerådskammaren

Professor Erling Norrby                        
För värdefulla insatser för vetenskap och utbildning samt som kabinettskammarherre

Direktör Gunnar Petri                        
För mångåriga och betydelsefulla insatser för svenskt musikliv

Ambassadör Christer Sylvén                        
För förtjänstfulla insatser som överceremonimästare


12:e storleken i högblått band

Direktören, Friherre Rutger Barnekow                        
För mångåriga värdefulla insatser i stiftelser och föreningar inom sjukvårds- och socialvårdssektorerna

Landstingsrådet Lars Isaksson                        
För framstående kommunalpolitiska insatser

Kommunalrådet Ilmar Reepalu                        
För framstående kommunalpolitiska insatser


8:e storleken i serafimerordens band

Direktör Peggy Bruzelius                        
För betydelsefulla insatser för svenskt näringsliv

Professorn, Kammarherre Lars Engwall          
För betydelsefulla insatser för  företagsekonomisk utbildning och forskning

Slottsfogde Leonard Eriksson                        
För förtjänstfulla insatser vid Sollidens slott

Professor Svante Lindqvist                        
För betydelsefulla insatser inom museiväsendet samt inom ämnet teknikhistoria

Dansartisten, Rektor Kari Sylwan                        
För betydelsefulla insatser för danskonsten

Professor Hans T:son Söderström                        
För betydelsefulla insatser för att främja och utveckla samarbetet mellan forskning, näringsliv och samhälle

Professor Christer Wiklund          
För betydelsefulla forsknings- och utvecklingsinsatser inom musik, media och teknik

MEDALJEN LITTERIS ET ARTIBUS


Skådespelaren Bertil Norström                        
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare

Scenografen och konstnären Agneta Pauli                        
För framstående konstnärliga insatser för scenkonsten

Dirigenten Cecilia Rydinger Alin                        
För framstående konstnärliga insatser som orkesterdirigent

Författaren Eva Ström                        
För framstående konstnärliga insatser som författare

Pianisten Per Tengstrand                        
För framstående konstnärliga insatser som pianist

Författaren Per Wästberg                        
För framstående konstnärliga insatser som författare


8:e storleken i högblått band

Fru Anne Christine Borgenstierna                        
För mångåriga och hängivna insatser för främjandet av kultursamarbetet mellan Sverige och Spanien

Fru Flory Green                        
För att under en lång följd av år med entusiasm och engagemang främjat kulturen i Nora

Kyrkoherde Johnny Hagberg                        
För mångåriga engagerade insatser inom ämnet kyrkohistoria, speciellt rörande Skara stift, Sveriges äldsta

Hovsekreterare Anneli Hjortensjö                        
För förtjänstfulla insatser vid Hovmarskalksämbetet

Byråchef Berndt Hodell                        
För förtjänstfulla insatser vid Deras Majestäters besök i kommunerna i Stockholms län samt vid kontakterna i övrigt mellan hovet och länsstyrelsen

Förbundskapten Ulf Karlsson                        
För värdefulla engagerade insatser för friidrotten

8:e storleken i högblått band för idrottsbragd

Stefan Holm                        
För idrottsbragd i höjdhopp

Carolina Klüft                        
För idrottsbragd i mångkamp

Henrik Nilsson                       
För idrottsbragd i kanot

Christian Olsson                        
För idrottsbragd i tresteg

Markus Oscarsson                        
För idrottsbragd i kanot

Upptäck mer

Läs mer om

medaljer