Kungen deltog i seminarium med anledning av

Rotarys 100-årsjubileum

Kungen talar på seminariet. Foto: Claes-Göran Carlsson.
Kungen talade på seminariet. Foto: Clas-Göran Carlsson
På eftermiddagen deltog Kungen i ett seminarium anordnat av Rotary International m a a Rotarys 100-årsjubileum.

Kungen informerades bl.a. om projektet BroByggarna, som är en ideell organisation inom Fryshusets sociala projekt.

BroByggarna startade 1994 och består av människor i olika åldrar, med varierande erfarenheter och skiftande social status och yrkesbakgrund. BroByggarna initierar unga män in i vuxenvärlden på ett positivt sätt genom gemensamma upplevelser och givande samtal.

Publikens applåder. Foto: Claes-Göran Carlsson.
Applåder efter Kungens tal vid seminariet m a a Rotarys 100-årsjubileum! Foto: Clas-Göran Carlsson