Kungen deltog i Folk och Försvars rikskonferens i Sälen den 17 januari

Kungen talar vid konferensen. Foto: Pressens Bild.
Kungen talar vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. Foto: Pressens Bild AB
Kungen samtalar med media. Foto: Pressens Bild.
Samtal med representanter för massmedia vid konferensen i Sälen den 17 januari.
Foto: Pressens Bild AB
Kungen deltog idag i Folk och Försvars rikskonferens i Sälen.

Kungen höll bl.a. ett tal som finns under rubriken Upptäck mer uppe till höger.

Upptäck mer