Kungen besökte Södra skånska regementet och deltog i firandet av 850-årsminnet av Thumatorps kloster i Tommarp

Kungen signerar en minnessten i Tommarp vid högtidlighållandet av Thumatorps klosters 850-årsminne. Foto: Pressens Bild AB
Vid högtidlighållandet av Thumatorps klosters 850-årsminne i Tommarp den 12 september signerade Kungen en minnessten. Foto: Pressens Bild AB
Måndagen den 12 september besökte Kungen Södra skånska regementet P7 vid Revingehed, där Kungen erhöll aktuell information om regementets och Revinge garnisons verksamhet och framtid. Kungen deltog också i övning och fältförevisning tillsammans med värnpliktiga.

Därefter fortsatte Kungen från Revingehed till Tommarp, för att medverka vid högtidlighållandet av 850-årsminnet av Thumatorps klosters grundande. Besöket i Tommarp inleddes i strålande solsken med färd från Tumavallen i hästekipage, tillsammans med landshövding Bengt Holgersson och ordföranden i Hembygdskretsen Börje Andersson.

Efter färd med hästekipage anländer Kungen till S:t Knuts plats i Tommarp. Foto: Pressens Bild AB
Vid S:t Knuts plats mötte scouter, musiker, folkdansare, en kör och allmänheten upp, varefter ett medeltida skådespel framfördes. Alla hälsades hjärtligt välkomna och tal hölls av hembygdskretsens ordförande. Kungen invigde en minnesutställning med klassisk bandklippning, visades runt i skolmuseet och besökte undervisningen hos en skolklass.
Kungen invigde en minnesutställning med klassisk bandklippning. Foto: Pressens Bild AB
År 1955 besöktes Tommarp av Kungens farfar, konung Gustaf VI Adolf, som då signerade en minnessten för 800-firandet av Thumatorps kloster. Nu, 50 år senare, signerade Kungen en minnesten för 850-årsminnet att placeras på samma vägg, bredvid den tidigare stenen. Esbjörnska huset (1700-tal) förevisades och Kungen informerades också om de pågående utgrävningarna vid klosterplatsen.

Därpå höll Kungen ett tal till Tommarp varefter landshövdingen stod värd för en buffé i Församlingshemmet. Efter buffén hälsade Kungen på hos de lokala scouterna och drack kaffe, före avfärden från Tommarp.