Kungaparet på minnesceremoni för Dag Hammarskjöld

Dag Hammarskjöld vid skrivbordet i FN-huset. Foto: UN/DPI.
FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld (1905-1961) vid skrivbordet i FN-huset. Foto: UN/DPI.
Kungen och Drottningen närvarar den 29 juli vid en minnesceremoni på Backåkra i Skåne, där 100-årsminnet av Dag Hammarskjölds födelse högtidlighålls.

Bland övriga inbjudna gäster märks presidenten för FN:s generalförsamling Jan Eliasson, Hans Blix och Zambias före detta president Kenneth Kaunda.

Kofi Annan förhindrad att komma


FN:s generalsekreterare Kofi Kofi Annan har av sjukdomsskäl tvingats tacka nej till att närvara. Som hans ersättare kommer Sir Brian Urquhart, före detta biträdande generalsekreterare i FN. Han har arbetat nära Dag Hammarskjöld.

Statsminister Göran Persson är värd för evenemanget, som arrangeras tillsammans med Utrikesdepartementet, Ystads kommun, Rikskonserter, Musik i Syd och Region Skåne.

Lysande karriär


Dag Hammarskjöld (1905-1961) föddes i Jönköping men växte upp i Uppsala, där hans far var landshövding. Han blev docent i nationalekonomi 1933, var statssekreterare i Finansdepartemenet 1936-45, svensk delegat vid OECC-förhandlingarna 1947-48, kabinettssekreterare 1949-51 och konsultativt statsråd 1951-53. Den 1 april 1953 valdes han till FN:s generalsekreterare.

Vid en flygkrasch under en medlingsresa i Afrika i det som nu är Demokratiska republiken Kongo eller Kongo Kinshasa omkom Dag Hammarskjöld den 18 september 1961.

Gården Backåkra på Österlen


Dag Hammarskjöld efterlämnade gården Backåkra på Österlen i Skåne, som han skaffat för att ha någonstans att dra sig undan mellan sina många uppdrag i världen. Gården testamenterades till Svenska Turistföreningen, där Hammarskjöld var styrelsemedlem i 20 år och vice ordförande under tio år.

Rastplats för Svenska Akademien


Backåkra är i dag museum. Här finns en utställning med föremål som Dag Hammarskjöld fick under sina resor. Här finns också konst från hans kontor och våning i New York, bland annat tavlor av Matisse och Picasso.

Gården används i dag till konferenser men är också tillgänglig "rastplats" för ledamöterna i Svenska Akademien. Dag Hammarskjöld invaldes i akademien 1954 och intog stolen efter sin far.

Ceremonin vid Meditationsplatsen


Dagens ceremoni hålls mellan huset och havet i anslutning till den så kallade Meditionsplatsen, en låg stenrundel med en större sten i mitten med inskriptionen PAX (fred).

Programmet inleds av skådespelerskan Lena Endre. Efter ett musikframförande av Orkester Norden under ledning av den estländske dirigenten Eri Klas talar statsministern. Violonisten Réka Szilvay framträder liksom gruppen Basadi Women of Jazz.

Dag Hammarskjöldmedaljen


I samband med minnesceremonin utdelas Svenska Turistföreningens Dag Hammarskjöldmedalj till Margareta Biörnstad, riksantikvarie 1987-1993. Hon belönas för sina betydelsefulla insatser inom den svenska kulturmiljövården och sitt arbete för att sprida kunskap om och tillgängliggöra det svenska kulturarvet

Dag Hammarskjöldmedaljen tilldelades 1993 Kung Carl XVI Gustaf.

Upptäck mer

Mer intressant läsning om Dag Hammaskjöld hittar du på

Jubileumswebbplatsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

som skapats till hans ära (extern länk).