Kungaparet och Kronprinsessan närvarade vid minnesceremoni på Skansen den 26 december

Kungaparet och Kronprinsessan tände ljus på Skansen under minnesstunden den 26 december. Foto: Pressens Bild AB
Kungaparet och Kronprinsessan tände ljus på Skansen under minnesstunden den 26 december. Foto: Pressens Bild AB
På årsdagen av Tsunamikatastrofen i Thailand, annandagen den 26 december, närvarade Kungaparet och Kronprinsessan vid minnesstunden som arrangerades av Rådet för stöd och samordning på Skansen i Stockholm .

Läs

mer