Kungaparet besöker Riksbanken

Kungen och Drottningen besöker torsdag den 10 februari Riksbanken. Efter ett möte på förmiddagen med Riksbankens direktion presenteras det penningpolitiska arbetet och läget.

Efter lunch med Riksbankens chef Lars Heikensten, förste vice riksbankschef Eva Srejber och vice riksbankscheferna Villy Bergström, Lars Nyberg, Kristina Persson, Irma Rosenberg och ytterligare ett antal av Riksbankens medarbetare besöker Kungen och Drottningen avdelningen för finansiell stabilitet. Där får Kungaparet lära sig hur bankkriser förebyggs och hanteras och informeras om Riksbankens arbete med finansiell stabilitet.

Besöket avslutas på avdelningen för marknadsoperationer med en presentation av betalningssystemet och förändringar inom kontanthanteringen.