Kronprinsessan Victoria inviger förbränningsanläggning

H.K.H. Kronprinsessan Victoria inviger måndag den 12 september Europas modernaste anläggning för förbränning av avfall i Uppsala.

Den nya anläggningen blir en utbyggnad av Vattenfalls befintliga fjärrvärmeanläggningar, som idag förser största delen av Uppsala med värme och ett tiotal av de större företagen i regionen med ånga och kyla.

I och med miljardinvesteringen kommer tjugo kommuner inom tio mils radie att årligen kunna avyttra ytterligare 150 000 ton sorterat avfall till förbränning. Det motsvarar en kapacitet för uppvärmning av cirka 20 000 villor.

Genom den nya avancerade rökgasreningen kommer alla utsläpp att ligga långt under både tillståndsvillkor och EU:s villkorsgränser. Samtidigt minskas användandet av bränslen som kol, olja och torv.