Konselj på Kungl. Slottet

Konselj på Kungliga Slottet i Stockholm. Foto: Kungl. Hovstaterna
H.M. Konungen vid konseljbordet på Kungl. Slottet.
Foto: Kungl. Hovstaterna (bilden tagen vid tidigare tillfälle).

H.M. Konungen ledde onsdagens konselj på Kungl. Slottet den 12 oktober.

Så kallade informationskonseljer med regeringens ledamöter hålls regelbundet cirka fyra gånger om året.

Konseljsalen i Festvåningen har använts sedan cirka 1870 för sitt ändamål. Det långa konseljbordet anpassas vid förändringar i regeringens sammansättning i längd och antal stolar för att svara mot det aktuella antalet regeringsledamöter.

Allmänheten är välkommen att se konseljsalen och andra salar i Kungl. Slottets representationsvåningar, när dessa inte brukas av H.M. Konungen för officiella ändamål.