Högtidliga audienser på Stockholms slott

Bhutans ambassadör Sonam Tobden Rabgye och introduktör ambassadör Håkan Granqvist. foto: Kungl. Hovstaterna.
Bhutans ambassadör Sonam Tobden Rabgye med introduktör ambassadör Håkan Granqvist. Foto: Kungl. Hovstaterna.
H.M. Konungen tog på torsdagen emot fyra nya ambassadörer, som överlämnade sina kreditivbrev på Stockholms slott.

Bhutans nyutnämnde ambassadör, sidoackrediterad från Genève, heter Sonam Tobden Rabgye, född 1958. Han inträdde i sitt lands utrikesförvaltning 1979 och har tjänstgjort vid Bhutans FN-representation i New York och vid ambassaden i New Delhi. Introduktör var ambassadör Håkan Granqvist.

Elfenbenskustens nyutnämnde ambassadör, sidoackrediterad från Köpenhamn, heter Robert Djerou Ly, född 1960. Han är jurist med examen från Abidjans universitet. Ambassadör Ly har varit verksam i sitt lands statsförvaltning sedan 1990. Introduktör var ambassadör Magnus Vahlquist.

Kambodjas nyutnämnde ambassadör Hor Nambora, sidoackrediterad från London, är född 1957. Efter sitt inträde i utrikesministeriets tjänst 1988 har ambassadör Hor Nambora bl. a. innehaft befattningar som ambassadör i Australien och Nya Zealand samt London. Introduktör var ambassadör Ingemar Börjesson.

Trinidad och Tobagos nyutnämnda ambassadör, sidoackrediterad från London, heter Glenda Morean-Phillip, född 1944. Hon är jurist och var den första kvinnliga advokaten i Trinidad och Tobago. Hon har varit verksam som jurist inom civil- och straffrätt men har huvudsakligen arbetat inom civilrätten. Introduktör var ambassadör Håkan Granqvist.

Upptäck mer

Lär dig hur en

högtidlig audiens

går till genom att titta på ett bildspel.