Högtidliga audienser den 3 mars 2005

H.M. Konungen tog på torsdagen emot de nya ambassadörerna från Sri Lanka, Indien, Senegal och Afghanistan (sidoackrediterad från Oslo) vid högtidliga audienser på Stockholms slott.

Sri Lankas nyutnämnde ambassadör Nagoorpitchai Sikkander är född 1945 med utbildning i bl.a. ekonomi och arbetsmarknadsfrågor vid universitet i Sri Lanka och USA. Han inträdde i utrikesministeriets tjänst 1981 och kommer närmast från en befattning som avdelningschef i utrikesministeriet. Introduktör var ambassadör Catherine von Heidenstam.

Indiens nyutnämnda ambassadör Deepa Gopalan Wadhwa är född 1955. Hon inträdde 1979 i sitt lands utrikesförvaltning. Ambassadörens utlandsstationeringar har varit Hongkong, Peking och Genève. Hon lämnar befattningen som chef för utrikesministeriets FN-avdelning. Introduktör var ambassadör Håkan Granqvist.

Senegals nyutnämnde ambassadör Henri-Antoine Turpin är född 1950 och innehar en akademisk examen i historia. Han är karriärdiplomat och har sedan 1993 innehaft befattningen som ambassadör vid Vatikanten.  Introduktör var ambassadör Magnus Vahlquist.

Afghanistans nyutnämnde ambassadör Mohammad Yahya Maroofi (sidoackrediterad från Oslo) är född 1939. Han inträdde i det afghanska utrikesdepartementets tjänst 1963 men avskedades som en följd av den sovjetunderstödda regimens maktövertagande 1979. Under sin påtvingade exil i Schweiz 1981-2002 har ambassadör Maroofi i olika kapaciteter bl.a. tjänstgjort inom den mellanstatliga organisationen för migrationsfrågor IOM. Introduktör var ambassadör Catherine von Heidenstam.