Högtidliga audienser den 22 september 2005

Egyptens nye ambassadör Samah Mohamed Sotohy Sarhan anländer till Kungl. Slottet med introduktören ambassadör Krister Kumlin. Foto: Kungl. Hovstaterna.
Egyptens nye ambassadör Samah Mohamed Sotohy Sarhan med sin introduktör ambassadör Krister Kumlin vid torsdagens audienser på Kungl. Slottet. T.v. hovstallmästaren Mertil Melin. Foto: Kungl. Hovstaterna
Fyra nya ambassadörer från Botswana, Kuwait, Egypten och Italien överlämnade torsdag den 22 september sina kreditivbrev till H.M. Konungen vid högtidliga audienser på Kungl. Slottet.

Botswanas ambassadör, Mrs Bernadette Sebage, är född 1950. Hon inträdde i utrikesministeriets tjänst 1990 efter tidigare tjänstgöring vid FN:s barnfonds regionala kontor i Nairobi. Hon introducerades av ambassadör Sven Hirdman.

Kuwaits ambassadör heter Sami Mohammed Al-Sulaiman, född 1961.Han har under senare år innehaft tjänsten som biträdande chef för UM:s enhet för Europafrågor. Han introducerades av ambassadör Magnus Vahlquist.

Egyptens ambassadör, Samah Mohamed Sotohy Sarhan, är född 1950. Han innehar f.n. tjänsten som avdelningschef i utrikesministeriet med ansvar för säkerhetsfrågor. Han introducerades av ambassadör Krister Kumlin.

Italiens ambassadör heter Francesco Caruso och är född 1940. Han är karriärdiplomat och kommer närmast från en befattning som ambassadör vid UNESCO i Paris. Han introducerades av ambassadör Sven Hirdman.

Upptäck mer

Lär dig hur en

högtidlig audiens

går till genom att titta på ett bildspel.