Högtidliga audienser den 20 januari 2005

H.M. Konungen mottog på torsdagen kreditivbrev från fyra nyutnämnda ambassadörer.
Thailands ambassadör Apichart Chinwanno. Foto: Kungl. Hovstaterna.
Thailands nyutnämnde ambassadör heter Apichart Chinwanno, född 1956.  Han har bland annat varit bitr. avdelningschef för frågor rörande Sydasien, Mellersta Östern och Afrika och har sedan 2002 varit avdelningschef med ansvar för Östaisen (East Asian Affairs). Introduktör var ambassadör Ingemar Börjesson.
Vitrysslands nyutnämnde ambassadör heter Andrei M. Grinkevich, född 1960. Han har varit chef för enheten för EU-frågor och chef för ministeriets avdelning för europeiskt samarbete. Sedan 2002 har han varit ambassadör vid utrikesministeriet. Introduktör var ambassadör Magnus Vahlquist.
Syriens ambassadör Mohammad Bassam Imadi. Foto: Kungl. Hovstaterna.
Syriens nyutnämnde ambassadör heter Mohammad Bassam Imadi, född 1950. Han har under senare år bland annat innehaft befattningar vid Syriens ambassader i Dar Es Salam och Moskva. Sedan 2002 har han varit chef för utrikesministeriets enhet för frågor rörande Europa. Introduktör var ambassadör Håkan Granqvist.
Heliga Stolens apostoliske nuntie. Foto: Kungl. Hovstaterna.
Heliga Stolens nyutnämnde apostoliske nuntie heter Giovanni Tonucci, född 1941. Han inträdde i Vatikanens diplomattjänst 1971 och är till namnet ärkebiskop av Torcello. Under senare år har han varit apostolisk nuntie i Bolivia (1989-1996) och i Kenya sedan 1996. Introduktör var ambassadör Magnus Vahlquist.

Samtliga fotografier: Kungl. Hovstaterna

Upptäck mer

Titta på bildspelet om

Högtidliga audienser