H.M. Konungen överlämnade Vega-medaljen på Slottet

Konungen delar ut Vega-medaljen. Foto: Pressens Bild
Foto: Pressens Bild
På måndagen delade H.M. Konungen ut Vega-medaljen till professor Francoise Gasse på Stockholms Slott, för omfattande studier av sjöar och sjösediment i Afrika, Kina och Tibet.