H.M. Drottningen invigde ny barnklinik

Drolttning Silvia vattnar det nya vårdträdet vid Sachssja Barnsjukhusets Barn- och Ungdomspsykiatriska klinik. Foto: Carola Buretorp.
Foto: Carola Buretorp
H.M. Drottningen invigde torsdag den 22 september den nya Barn- och Ungdomspsykiatriska kliniken i Stockholm Sachsska Barnsjukhusets gamla lokaler.

Med tillkomsten av den nya kliniken kan barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms län samlas på samma plats. Totalt kommer mellan 1 000 och 1 500 patienter att vårdas på kliniken varje år. De ombyggda lokalerna inrymmer bland annat behandlingsenheter, boende för patienter och deras familjer och akutverksamhet.

Nytt vårdträd


När Sachsska Barnsjukhuset flyttade in i lokalerna vid Årstaviken 1911, planterades ett vårdträd. Det dog när sjukhuset flyttade ut 1999. Nu har ett nytt vårdträd planterats och Drottningen vattnade, som en symbolhandling, det nya trädet.

Den nya kliniken ska arbeta med ordet "tillit" som ledstjärna. För att ett barn ska kunna bli friskt krävs tillit, till sig själv, till sin familj, till människor runt omkring och till samhället i stort