Guldmedaljer till svenska mjölkproducenter

H.M. Konungen delade måndagen den 14 februari ut Svensk Mjölks guldmedalj till 71 svenska mjölkproducenter vid Lantbruksveckans Allmänna sammanträde, det 94:e i ordningen. Även H.M. Drottningen deltog i högtiden i Stockholms Konserthus.

Guldmedaljen är den högsta utmärkelse som Svensk Mjölk delar ut "för skicklighet och ansvarskänsla" i arbetet med mjölkkvalitet. Den erhålls efter minst 23 års godkända leveranser.

Jordbrukar-Ungdomens Förbunds hederspris tilldelades David Olsson som visat prov på god aktivitet och idérikedom. Han fick mottaga ett par silverljusstakar, som överlämnades av Kungen. Förbundet Skog och Ungdoms hederspris, en hedersyxa och en silverpin, tilldelades Peter Darljung.

Kungen utdelade även Anders Walls landsbygdsstipendium och Rambergsstipendiet.