Försvarshögskolans nya lokaler invigda av H.M. Konungen

H.M. Konungen invigde torsdag den 22 september Försvarshögskolans och Utrikespolitiska institutets nya lokaler på Drottning Christinas väg i Stockholm.

Koncernchefen för Akademiska Hus, Joakim Ollén, överlämnade lokalerna till rektor för FHS, Henrik Landerholm. Tal hölls av Kungen som signerade en minnesplatta.