Första volymen av nationalnyckeln publicerad

Första volymen av Nationalnyckeln överlämnas. Foto: Charles Hammarsten
Foto: Charles Hammarsten
På måndagsförmiddagen presenterades första volymen av bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna, vilken utarbetats inom Svenska artprojektet.

Vid en högtidlig ceremoni på Stockholms stadsteater överlämnades första exemplaren till H.K.H. Kronprinsessan, till talman Björn von Sydow och till miljöminister Lena Sommestad.

Genom sitt stora naturintresse är Kronprinsessan en engagerad beskyddare av projektet.

Svenska artprojektets syfte är att vetenskapligt beskriva alla svenska arter inom tjugo år. Kunskapen om alla växter, djur och svampar ska samlas i det nationella referensverk, som heter Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna.
Fler än 50000 arter kommer att beskrivas populärvetenskapligt. Böckerna får illustrationer av högsta klass. Det kommer att bli fler än 100 volymer med totalt drygt 100000 illustrationer och arbetet leds från ArtDatabanken i Uppsala.
"Nationalnyckeln kommer att få betydelse för forskningen, för utformningen av miljöpolitiken och inte minst för att göra artkunskapen tillgänglig för en bredare allmänhet" sade talman Björn von Sydow i sitt tacktal. "Folkbildningsambitionerna var vägledande för riksdagens beslut, precis på samma sätt som vid besluten om Nationalencyklopedien och Nationalatlasen".
Den första volymen av Nationalnyckeln är på drygt 400 sidor och behandlar Nordens alla 140 arter av dagfjärilar. Den innehåller fler än 500 vackra illustrationer av Martin Holmer och Karl Jilg. Författae är Claes U. Eliasson, Nils Ryrholm och Ulf Gärdenfors. Fackredaktör är Ragnar Hall.

Böckerna ges ut av ArtDatabanken utan vinstintresse.

Upptäck mer

Läs mer om

Svenska artprojektetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

och bokverket

Nationalnyckellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

(extern länk).