Byggstart för ny ladugård på Stenhammar

Stenhammars slott
H.M. Konungen arrenderar Stenhammars slott sedan 1966. Ägare är Statens Fastighetsverk. Den 12 augusti tog Kungen "första spadtaget" för byggandet av ett nytt djurstall för ca 300 dikor.

Kungen konstaterade i sina inledningsord att det har blivit allt svårare att utan djur hålla landskapet öppet. Under senare år har ängarna vuxit igen och landskapet förlorat lite av sin öppna karaktär. Landskapet är ett populärt  strövområden, för Flensborna och med betesdjur kan det gamla landskapet återskapas
 
"Djuren måste ha någonstans att bo under vintermånaderna och jag gläder mig åt att nu ta det första spadtaget för uppförandet av ett djurstall för ca 300 dikor och med utrymme för viss rekrytering."

De första korna kommer att komma till den nya ladugården hösten 2006.

Upptäck mer

Läs mer på

Stenhammars webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

(extern länk)