Slottskyrkans orgel ett komplext instrument

Kungen och professor Hans Davidsson. Foto: Kungl. Hovstaterna/Barbro Hultman.
Foto: Kungl. Hovstaterna
H.M. Konungen och åhörarna i Slottskyrkan fick söndagen den 19 september en livfull historisk redogörelse av "Orgeln som tidsspegel", när professorn i orgel vid Eastman School of Music i Rochester, USA, Hans Davidsson, föreläste och konserterade på den nyrekonstruerade 1700-talsorgeln, som enligt professorn saknar motsvarighet i Sverige.

Hans Davidsson är grundare av Göteborg Organ Art Center vid Göteborgs universitet. Där leder han ett projekt för att öka förståelsen för orgelinstrumentets komplexitet, möjligheter som Hans Davidsson utnyttjade till fullo i den efterföljande konserten med verk av J. S. Bach.

Evenemanget arrangerades på initiativ av H.M. Konungen, som varit starkt engagerad i restaureringen av Slottskyrkan med dess unika orgel.