Riksmötets öppnande den 14 september 2004

Foto: Pressens Bild.
H.M. Konungen förklarar 2004-2005 års Riksmöte öppnat den 14 september 2004. Foto: Pressens Bild AB
H.M. Konungen öppnade den 14 september 2004/05 års Riksmöte varefter statsminister Göran Person avgav regeringsförklaringen.
Foto: Presssens Bild.
Riksmötets öppnande i Riksdagshuset den 14 september 2004. Foto: Pressens Bild AB

Upptäck mer

Läs

Konungens tal

vid Riksmötets öppnande