Prins Carl Philip utnämnd till löjtnant den 14 december

Överste Corneliusson, Prins Carl Philip och Prinsens adjutant major Deshayes på Karlbergs Slott den 14 december. Foto: Försvarsmakten
H.K.H. Prins Carl Philip genomförde sommaren 2004 en utbildning vid Vaxholms amfibieregemente för att kvalificera sig som löjtnant i reserven.

Prinsen utbildade sig till att leda en amfibiebataljons alla transporter i skärgårdsmiljö vilket innebär planering och genomförande av ett hundratal transporter med ett stort antal fartyg och båtar varje dag. Prinsen fick höga omdömen för sina insatser.

Prinsen utnämndes till löjtnant i Amf 1 reserv tisdagen den 14 dec 2004 av regementschefen överste Corneliusson, Amf 1.