Möte med Norges utrikesminister Jan Petersen på Stockholms Slott den 19 november

Kronprinsessan hälsar utrikesminister Jan Petersen välkommen till slottet. Foto: Pressens Bild.
Foto: Pressens Bild AB
H.K.H. Kronprinsessan hälsade på förmiddagen Norges utrikesminister Jan Petersen välkommen till Stockholm och Slottet.

Norges utrikesminister är i Stockholm på officiellt besök fredagen den 19 november.