Kungen följde militär utbildning den 5 oktober 2004

Foto: Försvarsmakten.
Inspektion av fanvakt på Södermanlands regemente P10 den 5 oktober 2004: honnörsstyrka och Arméns trumkår. Till höger om H.M. Konungen är stf regementschef överstelöjtnant Staffan Andrén samt förare av Konungens kommandotecken, major Glenn Hartikainen. Foto: Försvarsmakten
H.M. Konungen besökte på tisdagen Livgardet i Kungsängen och Södermanlands regemente P 10 i Strängnäs.

Han besökte SWEDINT och följde den integrerade utbildning, som lokaliserats till Livgardet i Kungsängen. Syftet var också att ta del av den ordinarie utbildningen vid Södermanlands regemente.

Vid P 10 bedrivs mekaniserad utbildning som enda regemente i Mälardalen.

Kungen tog emot och inspekterade en honnörsstyrka och följde därefter utbildningen med stridsfordon 90.

Värd i Strängnäs var ställföreträdande regementschef överstelöjtnant Staffan Andrén.

Foto: Försvarsmakten.
Körning av bärgningsbandvagn 90. Foto: Försvarsmakten
Foto: Försvarsmakten.
Utvärdering efter genomförd stridsskjutning. Kungen och tre värnpliktiga gruppchefer ur Livkompaniet. Foto: Försvarsmakten