Kungen besökte Ericsson Microwave Systems tisdagen den 30 november

Foto: Henrik Grönberg/Ericsson Microwave Systems
H.M. Konungen på besök hos Ericsson Microwave Systems AB. Foto: Henrik Grönberg/Ericsson Microwave Systems AB.
H.M. Konungen besökte på tisdagen Ericsson Microwave Systems AB i Göteborg.

Kungen gjorde bl.a.en rundvandring och informerades om företagets verksamhet och produkter.

Rundvandring på företaget. Foto: Henrik Grönberg/Ericsson Microwave Systems AB.
Information om verksamheten. Foto: Henrik Grönberg/Ericsson Microwave Systems AB.