Kungaparet välkomnade Urbefolkningsdelegationen vid en mottagning på Stockholms Slott den 6 december

Kungaparet tar emot delegationen på slottet. Foto: Pawel Flato.
Kungaparet tar emot delegationen på slottet. Foto: Pawel Flato.
Hösten 1993 beslutade FN:s generalförsamling att utropa ett internationellt årtionde för världens urfolk med början den 8 december 1994.

För att manifestera Sveriges uppslutning kring generalförsamlingens beslut och därigenom nationellt uppmärksamma de frågor som utgör en del av urbefolkningsårtiondet arrangerar Urbefolkningsdelegationen ett seminarium i Stockholm den 6- 7 december, som inleddes med en mottagning hos Kungaparet på Stockholms Slott.

Kramkalas. Foto: Pawel Flato.
Foto: Pawel Flato