Kronprinsessan Victoria döpte HMS Härnösand den 16 december

Foto: Kockums/Peter Nilsson
Generalinspektören för Marinen Jörgen Ericsson. H.K.H. Kronprinsessan Victoria och Kockums VD Martin Hagbyhn framför HMS Härnösand före dopet. Foto: Peter Nilsson, Kockums
Kronprinsessan Victoria döpte idag vid 16-tiden den tredje fartygskorvetten i Visbyserien vid en högtidlig ceremoni hos Kockums i Karlskrona. Marinens musikkår spelade, flaggvakt och honnörsstyrka fanns på plats och förutom 175 gäster från ett tiotal länder var förstås även många av Kockums egna medarbetare med.

Det var nybygge 456 som döptes och Kronprinsessan Victoria uttalade: "Med Konungens gillande skall Ditt namn vara Härnösand. Må lycka och välgång följa Dig på haven och må Du bli en stark länk i vårt försvar."
Kronprinsessan i styrhytten på HMS Härnösand. Foto: Kockums/Peter Nilsson
Kronprinsessan ombord på HMS Helsingborg tidigare under dagen. Foto: Peter Nilsson, Kockums
HMS Härnösand är liksom övriga fartyg i serien byggd i kolfiber och har det totala stealth-konceptet. Begreppet stealth/smygteknik omfattar allt som minimerar signaturer och signaler i syfte att försvåra och förhindra upptäckt och identifiering. Fartygen i serien är mycket svåra att upptäcka på radar eller med annan modern sofistikerad teknik. Kockums ska bygga totalt fem fartyg i Visby-serien åt den svenska marinen. Konceptet är mycket uppmärksammat världen över.