Kronprinsessan närvarade vid stiftelsen Friends adventskonsert i Stockholm

Kronprinsessan anländer till konserten. Foto: Pressens Bild.
Kronprinsessan anländer till stiftelsen Friends adventskonsert på Grand Hôtel i Stockholm måndagen den 29 november. Foto: Pressens Bild AB
På måndagskvällen den 29 november närvarade H.K.H. Kronprinsessan vid stiftelsen Friends adventskonsert på Grand Hôtel i Stockholm.

Stiftelsen Friends arbetar med utbildning för barn och vuxna i förebyggande arbete mot mobbning och kränkande behandling.

Se mer information om stiftelsen via länken till höger på denna sida.

Upptäck mer