Högtidliga audienser den 25 november 2004

Foto: Kungl. Hovstaterna
Iraks nyutnämnde ambassadör Ahmed Abu Baker Hassan Bamerne är född 1971. Han är av kurdiskt ursprung, har varit parlamentariker och företrädare utomlands för breda kurdiska intressen. Sedan 1997 har ambassadör Bamerne företrätt Kurdistan National Federation i Paris respektive Bryssel och regeringen i provinsen Kurdistan i norra Irak. Introduktör var ambassadör Ingemar Börjesson.
Foto: Kungl. Hovstaterna  
                                                                                    
Algeriets nyutnämnde ambassadör Merzak Bedjaoui är född 1953 och jurist. Han inträdde i utrikesministeriets tjänst 1978 och har specialiserat sig på havsrätts- och territorialgränsfrågor. Ambassadör Bedjaoui kommer närmast från en tjänst som enhetschef i utrikesministeriets avdelning för juridiska frågor. Introduktör var ambassadör Magnus Vahlquist.
Foto: Kungl. Hovstaterna
Turkiets ambassadör. Necip Egüz. Foto: Kungl. Hovstaterna/Barbro Hultman.
Turkiets ambassadör Necip Egüz. Foto: Kungl. Hovstaterna.
Turkiets nyutnämnde ambassadör Necip Egüz är född 1951. Han är karriärdiplomat och har under senare år innehaft befattningar bl. a. som chef för utrikesministeriets avdelning för frågor rörande Europarådet och mänskliga rättigheter 1997 - 2000 och från 2000 biträdande chef för utrikesministeriets avdelning för frågor rörande Cypern. Introduktör var ambassadör Håkan Granqvist.
Kroatiens ambassadör Svjetlan Berkovic. Foto: Kungl. Hovstaterna/Barbro Hultman.
Kroatiens ambassadör Svjetlan Berković. Foto: Kungl. Hovstaterna.
Kroatiens nyutnämnde ambassadör Svjetlan Berković är född 1952 och innehar en doktorsgrad i folkrätt från universitetet i Zagreb. I mitten på 1980-talet studerade han juridik på licentiatnivå vid universitetet i Lund. Han kommer närmast från en befattning som enhetschef i utrikesministeriet (konsulära frågor). Ambassadör Berković talar svenska. Introduktör var ambassadör Ingemar Börjesson.

Upptäck mer

Lägg in intressanta länkar