H.M. Konungen delade ut Prins Eugen-medaljen den 15 november

Kerstin Öhlin Lejonklou mottar Eugen-medaljen. Foto: Pressens Bild.
Kerstin Öhlin Lejonklou mottar Eugen-medaljen. Foto: Pressens Bild.
Måndagen den 15 november utdelades Prins Eugen-medaljen av H.M. Konungen på Stockholms Slott. Prins Eugen-medaljen instiftades i samband med Prins Eugens 80-årsdag (1945) och förlänas för framstående konstnärlig verksamhet.

Årets medaljörer

Skulptören Kajsa Mattas
Skulptören Kajsa Mattas framträdde för en tid sedan med en stor sammanfattande utställning på Konstakademien där hon med en imponerande kraft och konsekvens redovisade sin formvärld, och det uttryckssätt som varit hennes eget och som hon följt under hela yrkeskarriären. Det är ett formspråk, stramt, reducerat och med ett stort allvar, som lyckas med något så ovanligt i vår tid som att införa ett starkt religiöst moment i den skulpturala formvärlden. - Däri är hon en pionjär. I Mattas skulpturer vilar en dimension av tidlöshet som skänker värdighet och ett uttryck av okränkbarhet som är befriande. Formens stillhet och lugn vädjar till våra sinnens sensibilitet och vårt behov av reflektion. Kajsa Mattas skulpturer kan förefalla som fynd från en svunnen eller framtida högkultur.

Hans Wigert
Hans Wigert har som målare och grafiker mer än någon annan i den svenska konsten utforskat det hemlighetsfulla och magiska i förhållandet mellan människan och naturen. Hans Wigerts konst tränger djupt in i stämningslägen, där både livet och döden är intensivt närvarande. Själv är han ofta avbildad i sina målningar som en ställföreträdare för betraktaren, en vägvisare in i naturens innersta, där gränserna mellan människa, djur och träd har upphört att existera. Hans formspråk är mycket expressivt och ofta brutalt i sin skärpa. Där finns en intensiv poesi som kan synas smärtsam i sin bearbetning av livets gränser men som samtidigt ger en känsla existentiell lycka. Hans Wigerts måleri för betraktaren så nära livets källa som det är möjligt att komma.

Kerstin Öhlin Lejonklou
Silversmeden Kerstin Öhlin Lejonklous smycken och corpusverk i silver och guld har i fyrtio års tid förnyat och utvidgat formspråket i dessa och även andra metaller. Redan från början introducerade hon ett formspråk där kubens enkelhet och renhet kontrasterade mot en överflödande sinnlighet i valet av de stenar hon även förde in i sina smycken. Det har sagts om Kerstin Öhlin Lejonklou att hon är en av de mest framstående bland den svenska smyckekonstens "sextiotalister" och kanske mer än andra i sina verk sammanfattat formutvecklingen under de fyra senaste decennierna, där naturens organiska rörlighet spelas ut mot mer stränga arkitektoniska formelement. Detsamma kan sägas om hennes verk i corpus, som tagit fram formkombina-tioner av både överraskande och innovativ karaktär, vilka också har visat på hennes förmåga att ständigt utvidga sitt konstnärliga språk.

Kristian Gullichsen
Professor Kristian Gullichsen har en betydande arkitektpraktik med spännvidd från utsökta små bostadsprojekt över till omfattande offentliga byggnader, kommersiella lokaler och flerfamiljshus. Gullichsen har spelat en stor roll i den skandinaviska arkitekturens kontakter med övriga världen. Ett viktigt forum i dessa relationer har varit  Alvar Aaltostiftelsen där Gullichsen länge varit centralgestalt. Vid inledningen av 1970-talet uppmärksammades ett inlevelsefullt projekt för självbyggeri av fritidshus av Gullichsen i samarbete med kollegan Juhani Pallasmaa. Projektet uppfördes endast i ett fåtal men är i sin omsorg och rigorösa ordning och mångfasetterade möjlig-heter ett oförglömligt dokument från tiden. Gullichsens offentliga byggnader för kulturändamål är många. Bland dessa kan särskilt nämnas kyrkan i Malmi från 1981 och kulturcentret i Pieksämäki från 1989. Bland de kommersiella byggnaderna märks tillbyggnaden till varuhuset Stockmann i Helsingfors från 1989. Av Gullichsens byggnader utanför Finland kan nämnas nybyggnaden av Finlands ambassad på Gärdet i Stockholm och det nyligen uppförda universitetsbiblioteket i Lleida i Spanien. I Kristian Gullichsens byggnader märks en utsökt material-behandling och i de ofta variationsrika byggnaderna återkommer arkitektoniska motiv som den kringbyggda gården, den avskiljande muren, portiken, passagen och de kubiska volymernas komposition. Gullichsens byggnader är samtida påminnelser både om antikens och medelhavsländernas arkitektoniska kultur men också om kraften och de tillsynes oändliga möjligheterna i de modernistiska mästarnas formspråk.

Konstnären Hreinn Fridfinnsson
Har förlänats medaljen men kunde inte närvara vid dagens ceremoni (medaljen utdelas vid kommande tillfälle).

Upptäck mer

Läs mer om

Prins Eugen-medaljen

och andra medaljer