Drottningen mottog donation till World Childhood Foundation på Junibacken i Stockholm den 6 december

Drottningen och Rebecca Hofvader. Foto: Pressens Bild.
Drottningen med Rebecca Hofvader. Foto: Pressens Bild AB
Idag, måndagen den 6 december, mottog H.M. Drottningen en donation till World Childhood Foundation på Junibacken i Stockholm.

Drottningen närvarade också vid utdelandet av journalistpriset "Med barnets ögon" samt den därpå följande debatten "Hur lyfter man fram barnperspektivet i media".

Drottningen håller tal. Foto: Pressens Bild.