Drottningen, Kronprinsessan och Paralympics

Kronprinsessan möter några av de aktiva idrottarna. Foto: Kungl. Hovstaterna/Elisabeth Tarras-Wahlberg.
Kronprinsessan i samtal med Hans Säfström, de svenska paralympikernas delegationsledare, samt några av de aktiva aktiva: simmaren Anders Olsson, tennis-spelaren Niclas Larsson, rullstols-löparen Per Vesterlund och bord-tennisspelaren Ernst Bolldén. Foto: Kungl. Hovstaterna.
År 2004 återvände Olympiska Spelen till sina rötter, till Grekland och Atén. I kölvattnet av dessa, världen runt, mycket uppmärksammade tävlingar, pågår för närvarande under ett tiotal dagar Paralympics.

I kölvattnet kan man uttrycka det enbart med tanke på tid och uppmärksamhet men knappast då det gäller prestationer.

På samma arenor som "riktiga" OS utspelade sig kämpar nu funktionshindrade idrottsmän och -kvinnor om guld, silver och brons. De är inte lika många, "bara" ca 4000, och grenarna är delvis annorlunda men tävlingsandan är lika kraftfull och prestationerna på ett sätt än mera beundransvärda.

Bakom varje idrottsman och -kvinna i Paralympics finns ett livsöde som får vem som helst att bli ödmjuk och känna respekt för de resultat som åstadkoms här i Atén.

Foto: Kungl. Hovstaterna/Elisabeth Tarras-Wahlberg.
Kronprinsessan Victoria möter ryttarinnan Gabriella Löf från Burgsvik med favorithästen, som hon kallar "Prinsen".
Foto: Kungl. Hovstaterna.
Sverige har av tradition en stor och framgångsrik trupp. Under ledning av Hans Säfström, s.k. Chef de Mission och ordföranden i Svenska Handikappidrottsförbundet (SHIF) Kari Marklund ett 30-tal funktionshindrade svenska elitidrottare.

De bor i OS-byn i de numera handikappanpassade lägenheterna, de äter i den stora OS-kantinen och de har egen svensk medicinsk och administrativ personal till sitt förfogande.

För första gången har de nordiska länderna samordnat sina resurser såtillvida att de bor inom samma område och därmed kan hjälpa varandra med råd och dåd. Fast på arenorna är man, som sig bör, fortfarande häftiga motståndare.

Under ett förlängt veckoslut besökte SHIF:s beskyddare Drottning Silvia och Kronprinsessan Victoria Paralympics i Atén.

Drottnigen var närvarande under invigningen medan Kronprinsessan anlände dagen efter, p.g.a. föreläsningar på Försvarshögskolan. I gengäld stannade Kronprinsessan en dag längre.

Foto: Kungl. Hovstaterna/Elisabeth Tarras-Wahlberg.
Drottning Silvia och Kronprinsessan guidas på Akropolis av fil. dr. Berit Wells med Kari Marklund som intresserad lyssnare. I bakgrunden Nike-templet under restaurering. Foto: Kungl. Hovstaterna.
- Detta var första gången jag var närvarande vid Paralympics men jag kommer verkligen att försöka åka till Paralympics i fortsättningen också, sa Kronprinsessan före hemresan, inspirerad och full av beundran och respekt inför alla fantastiska tävlingsresultat.

Resultat som åstadkommits utan några spår av dopning enligt färska rapporter från ansvariga experter.