Serafimerorden. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

Frågor om ordnar och medaljer

Information om ordnar, medaljer eller andra ärenden som rör ordensväsendet hittar du på Kungl. Maj:ts Ordens webbplats.

Om du har frågor kan du använda ordenskansliets kontaktformulär.