Kungahusets kalender

Kungafamiljens dagliga uppdrag utgörs av både externa och interna programpunkter. Där ingår interna möten, förberedelser och företräden för både enskilda och organisationer. Utöver det har Kungafamiljen även många officiella programpunkter och resor runt om i Sverige och utlandet. I kalendern publiceras ett urval av de officiella programpunkterna.

Högtidliga audienser

Kungen

Plats: Kungliga slottet

Utdelning av Prins Eugen-medaljen

Kungen

Plats: Kungliga slottet

Läs mer

Närvaro vid seminarium med Stiftelsen Östersjölaxen

Kungen

Plats: Stockholm

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Närvaro vid seminarium med anledning av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens 100-årsjubileum

Kungen, Drottningen, Kronprinsessan, Prins Daniel

Plats: Kungliga slottet

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Styrelsesammanträde i Kronprinsessparets stiftelse

Kronprinsessan, Prins Daniel

Plats: Kungliga slottet

Läs mer

Sammanträde i H.M. Konungens Råd för Mark- och Byggnadsfrågor

Kungen

Plats: Kungliga slottet

Avskedsaudienser

Kungen

Plats: Kungliga slottet

Närvaro vid konferens kring hur AI kan användas för barns säkerhet på nätet

Drottningen

Plats: Kungliga slottet

World Childhood Foundation Annual Meeting

Drottningen

Plats: Kungliga slottet

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Närvaro vid Generation Peps "Pep Forum"

Kronprinsessan, Prins Daniel

Plats: Aula Medica, Karolinska institutet

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

World Childhood Foundation International Council Meeting

Drottningen

Plats: Kungliga slottet

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Närvaro vid "Visa vägen-galan"

Prins Daniel

Plats: Stockholm

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besök med Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram

Prins Daniel

Plats: Stockholm

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Närvaro vid Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbundets 100-årsjubileum

Kungen

Plats: Stockholm

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Högtidliga audienser

Kungen

Plats: Kungliga slottet

Företräde Nobelstiftelsen för presentation av årets nobelpristagare

Kungen, Drottningen, Kronprinsessan, Prins Daniel

Plats: Kungliga slottet

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Närvaro vid konsert med anledning av Berwaldhallens 40-årsjubileum

Kronprinsessan

Plats: Berwaldhallen, Stockholm

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • 1
  • 2