Stiftelser – Utbildning

Stiftelsen H.M. Konungens Militärfond

Medlen används för utdelning av stipendier – i regel två – till förtjänta elever som genomgått högre kurs vid Militärhögskolan.
 

Stiftelsen Herman Friedländers Militärstipendium

Utdelning av resestipendier till officerare för studieresor utomlands.
 

Stiftelsen Borgrättsfondernas Stipendiefond

Stipendier till studerande, födda i Stockholm eller i Småland, och inskrivna vid Uppsala universitet.
 

Stiftelsen Drottning Victorias Fond för uppmuntran av trädgårdsodling och biskötsel på Öland

Premier till personer på Öland, som med lust och intresse samt på ett efterföljansvärt sätt ägnat sig åt och driver trädgårdsodling eller biskötsel.
 

Konung Carl XVI Gustafs Insamlingsstiftelse Ungt Ledarskap

Att främja ungdomars utbildning i ledarskap utifrån de värderingar som kommer till uttryck i scoutrörelsen. Grundades 2006.
» Läs mer om stiftelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 

Stiftelsen Kronprinsessan Margarets Minne

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja utbildning av barnavårdslärare, ekonomiföreståndare, hushålls- och textillärare vid Uppsala universitet.
 

Stiftelsen Drottningens centralkommittés fond för sköterskeutbildningen

Avkastningen skall användas till att ge bidrag till utbildning i katastrofmedicin vid Sophiahemmet.
 

Prinsessan Christinas Stiftelse för studerande vid Sophiahemmets sjuksköterskeskola

Genom stipendier stödja välförtjänta studerande vid Sophiahemmets sjuksköterskeskola, bland annat för praktik utomlands, samt stödja undervisningen.
 

Prins Bertils och Prinsessan Lilians Idrottsstiftelse

Stiftelsens ändamål är att främja svensk idrott genom stipendier till ledare och instruktörer för deras vidareutbildning.
 

Stiftelsen Prins Bertils fond för svensk industriell utbildning och teknisk integration i Europa

Att stödja åtgärder i form av seminarier, studier och resor initierade av Kungl. Ingenjörsvetenskaps akademien. Dessa ska ägna att stärka svensk industris kompetens och fullfölja de intentioner Prins Bertil verkade för.
 

Stiftelsen Prins Bertils 80-årsfond

Stödja och främja Sverige-Amerika Stiftelsens långsiktiga arbete. Grundades 1992.
» Läs mer om Sverige-Amerika Stiftelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Stiftelsen Silviahemmet

Främja vetenskaplig forskning och bedriva vård och utbildning inom demensområdet. Grundades 1996.
» Läs mer om Silviahemmet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.