H.M. Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige

H.M. Konungens monogram

Fondens ändamål är att främja barns och ungdoms i Sverige fostran samt att stödja vetenskaplig forskning med anknytning därtill.

Förslag till mottagare av stipendium/anslag lämnas till stiftelsen av Sveriges landshövdingar.

Inget ansökningsförfarande föreligger.

Fördelning av anslag sker genom förslag från Sveriges landshövdingar och kan ej sökas direkt hos fonden.

Stipendiaterna presenteras den 30 april i samband med H.M. Konungens födelsedag.

Bakgrund

Fonden tillkom på initiativ av Sveriges Lions och Svenska Scoutrådet i samband med H.M. Konungens 50-årsdag.

Stiftelsens ändamål är att främja barns och ungdoms i Sverige fostran samt stödja vetenskaplig forskning med anknytning därtill.

Scouternas logotyp
Lions logotyp

Kontakta oss

Gun Lundbrink
Kungl. Slottet
107 70 STOCKHOLM
08-402 60 00

Skicka meddelandeGåvor

Gåvor till stiftelsen kan göras genom insättningar i
SEB konto 5851-10 273 35.

Utdelningar

Styrelsen i Konungens Jubileumsfond meddelar varje år på Kungens födelsedag, den 30 april, vilka som fått stipendierna.

Landshövdingarna i respektive mottagares län ombesörjer utdelningen.

Kalvhagen Box Center fick ta emot medel ur H.M. Konungens jubileumsfond 2016. Fr v: Grundare av Kalvhagen Box Center och femfaldiga världsmästaren Thomas Heiderup, landshövding Berit Andnor Bylund, ordförande Linus Lindekrantz och styrelseledamot Tobias Nyman.

Kalvhagen Box Center fick ta emot medel ur H.M. Konungens jubileumsfond 2016. Fr v: Grundare av Kalvhagen Box Center och femfaldiga världsmästaren Thomas Heiderup, landshövding Berit Andnor Bylund, ordförande Linus Lindekrantz och styrelseledamot Tobias Nyman.