Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Utdelning 2007

Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, har beslutat utdela anslag för år 2007 enligt följande:

Lizz Johansson, Träslövs Hembygdsförening, VARBERG
bidrag till kostnaderna för läggning av halmtak på ladugårdsbyggnad  
50000 kr
 
Birgitta Hulander, FALUN
bidrag till kostnaderna att rädda "Bränd Johans stuga" i Korsåsen
50000 kr
 
Margareta Engvall, VALBO
tryckningsbidrag till barnboken "Staden brinner"
30000 kr
 
Hans-Göran Ekman, UPPSALA
tryckningsbidrag till boken "Lät Fluidum svalla. Om dynamiken i Bellmans värld"
40000 kr
 
Totte Wiberg, GÖTEBORG
tryckningsbidrag samt bidrag till lån av bilder till boken "Fürstenbergska galleriet"
50000 kr
 
Lars Norberg, STOCKHOLM
tryckningsbidrag till boken "Begrav mitt hjärta vid Udtjajaure"
10000 kr
 
Alice Andersson, SKÄNNINGE
tryckningsbidrag till boken "Till minnet af de som här vilar"
25000 kr
 
Mirjam Tapper, HÄSSELBY
tryckningsbidrag till boken " Den blonda besken hos Nietzsche - Lou von Salomé"
30000 kr
 
Roland Rahn, SKARA
bidrag till medel för forskning, resor och bildarbete för boken
"Unika nattvardskalkar från Skara stift"
10000 kr
 
Åke Daun, STOCKHOLM
tryckningsbidrag till boken "Arv och miljö. En kulturforskares expedition i naturen"
35000 kr
                               
Giuseppe Nencioni, UMEÅ
tryckningsbidrag till monografin "Italienska resande i norr"
20000 kr
 
Carl Henrik Martling, SKELLEFTEÅ
tryckningsbidrag till "Kyrklig documentarium"
40000 kr
 
Bo Jansson, MJÖLBY
tryckningsbidrag till boken "Att bo kvar – en idéskrift"
25000 kr
 
Elsebeth Welander-Berggren, Prins Eugens Waldemarsudde, STOCKHOLM
tryckningsbidrag till publikationen "Höjdpunkter i Prins Eugens Waldemarsuddes konsthantverkssamling"
40000 kr
 
James Cavallie, STOCKHOLM
tryckningsbidrag till boken "Spengler i Sverige"
30000 kr
 
Britta Hammar, LUND
tryckningsbidrag till boken "Underkläder formar kroppen 1750–2005"
30000 kr
 
Johnny Hagberg, Skara stiftshistoriska sällskap, JÄRPÅS
tryckningsbidrag till skriften "Brynolfsofficierna"
40000 kr
 
Sigge Rahmqvist, Vallentuna hembygdsförening, VALLENTUNA
bidrag till projektet "Renovering av kvarnvingar, Väsby kvarn, Vallentuna
25000 kr
 
Pablo Wiking-Faria, VARBERG
bidrag till renritning av kartor och bilder till doktorsavhandlingen "Jordägande, teknik, kulturlandskap 1700–1900"
10000 kr
 
Claës Tamm, STOCKHOLM
tryckningsbidrag till boken "Österbysamlingen"
40000 kr
 
Torgny Nevéus, UPPSALA
tryckningsbidrag till boken "Alla vi byggde landet. Kända och glömda svenskar 1890–1910"
45000 kr
 
Anne-Marie Ericsson, STOCKHOLM
tryckningsbidrag till boken "Viola Gråsten och modernismen i svensk textilkonst"
40000 kr
 
Hans Norman, UPPSALA
tryckningsbidrag till boken "Johan Puke i sin tid.
Skeppsgossen som blev generalamiral och statsråd 1751–1861"
30000 kr
 
Mia Geijer, STORA MELLÖSA
tryckningsbidrag till doktorsavhandlingen
"Makten över monumenten – restaurering av Vasaslott 1850–2000"
25000 kr
 
Maria Vajta Klamer, GÖTEBORG
tryckningsbidrag till boken "Bygdereportern och odalmannen Carl Ryberg – Västgötaminnen i ord och bild" 30000 kr
 
Ulf P. E. Torell, GÖTEBORG
tryckningsbidrag till boken "Fönster till den fria världen. Den danska motståndsrörelsen och dess förbindelser med Sverige under ockupationstiden 1940–1945"
30000 kr
 
Andreas och Anna Karlsson, FALKENBERG
tryckningsbidrag till boken "Halländska berättelser från 1600-talet"
20000 kr
 
Carl Gustaf von Ehrenheim, Grönsöö Kulturhistoriska Stiftelse, ENKÖPING
bidrag till restaurering av salongen på Grönsöö Slott
200000 kr
 
Tom Lundin, UPPSALA   
tryckningsbidrag till boken "Bland Tunguser, Turkar och Trattar: Studentkotterier och studentordenssällskap i 1800-talets Uppsala"         
30000 kr
 
Bertil Olsson, EDSVALLA
tryckningsbidrag till boken "Värmländska porträtt- och bildgravstenar – främst 1600-talet"
35000 kr
 
Johnny Hagberg, Skara stifthistoriska sällskap, JÄRPÅS
tryckningsbidrag till utgivandet av biskop Erik Falcks dogmatik på modern svenska
30000 kr
 
Per Sjöberg, YSTAD
tryckningsbidrag, eget arbete och för lanseringen av boken "Svenskan som erövrade världen"
30000 kr
 
Arne Sandberg, ARVIKA
bidrag till att skapa en presentation av historien kring personerna bakom Bröderna Erikssons Möbelverkstad i Taserud
16000 kr
 
Mats Lindroth, STOCKHOLM
tryckningsbidrag till boken "Tantolunden – scener ur en park"
20000 kr
 
Anna Bergman, SPÅNGA
bidrag till att dokumentera Dramatens teaterkostymer i bokform
40000 kr
 
Karin Monié, STOCKHOLM
tryckningsbidrag till en biografi över Carl August Hagberg
40000 kr
 
Kajsa Karlsson, LINDOME
tryckningsbidrag till boken "Knipereds by under 250 år"
20000 kr
 
Tor Flensmarck, KRISTIANSTAD
tryckningsbidrag till boken "Flensmarck: Skånelands medeltid – Orter & Ätter
15000 kr

K. Sivert Lindberg, SOLNA
tryckningsbidrag till boken "Con brio....Teatermannen Andris Blekte"
30000 kr
 
Rolf Karbelius, FRÖSÖN
tryckningsbidrag till boken "Kyrkor, kapell och bönehus"
25000 kr
 
Ingvar Björkeson, BROMMA
tryckningsbidrag till boken "Pindaros: Olympiska och pythiska oden"   
30000 kr
 
Ann-Charlotte Högner, Linköpings kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsf. LINKÖPING
tryckningsbidrag till jubileumsbok om Trädgårdsföreningen i Linköping
25000 kr
 
Bengt Karlsson, LUND
tryckningsbidrag till en bok om Lunds Konsthall
40000 kr
 
Örjan Torell, SUNDSVALL
tryckningsbidrag till boken "Den osynliga staden"
55000 kr
 
Margareta Wirmark, UPPSALA
tryckningsbidrag till boken "Giv doft i blomma. Om Harry Martinsons dramer"
40000 kr
 
Ulla Hemberg, Konstnär Elli Hembergs Stiftelse, STOCKHOLM
tryckningsbidrag till boken "Elli Hemberg 1896–1994. En konstnärsbiografi"
40000 kr
 
Andrea Kollnitz, STOCKHOLM
tryckningsbidrag till doktorsavhandlingen "Konstens nationella identitet. Om tysk och österrikisk
modernism i svensk konstkritik 1908–1934"
30000 kr
 
Anna Säfström, STOCKHOLM
bidrag till projektet att dokumentera beståndet av handmålade 1700-tals papperstapeter i Sverige
15000 kr
 
Alfta Sockens Hembygdsförening, ALFTA
bidrag till reparation av Hässja såg och kvarn
75000 kr
 
Karine Mannerfelt och Ann Eriksson, STOCKHOLM
tryckningsbidrag till boken "Hela världen i kolonilotten"
30000 kr
 
Lars Hedenskog, Ångbåtsällskapet Polstjärnan, KARLSTAD
bidrag till renovering av ångpanna
75000 kr
 
Henrik Björk, GÖTEBORG
tryckningsbidrag till boken "Folkhemsbyggare"
40000 kr
 
Per-Olof Mattsson, Eyvind Johnson-sällskapet, STOCKHOLM
tryckningsbidrag för en första volym med Johnsons kritiska texter, (del 1 av 3)
40000 kr
 
Marika Andræ, Uppsala Stadsmission UPPSALA
tryckningsbidrag till boken om soppmässan i Uppsala
30000 kr
 
Sara Swedenmark, Jämtlands läns museum, Jamtli förlag ÖSTERSUND
tryckningsbidrag till boken "Musiken i mitt huvud – intervjubok med musiker från Jämtland"
30000 kr 
 
Berit Kullberg, Kungshamns Hembygdsförening, KUNGSHAMN
bidrag till restauration av "Gerlegården" mangårdsbyggnad byggd 1783
50000 kr
 
Kristoffer Arvidsson, Göteborgs universitet GÖTEBORG
tryckningsbidrag till doktorsavhandlingen "Den romantiska postmodernismen. Implosion, Ibid, Ola Billgren, Dick Bengtsson, Max Book – en receptionsstudie"
20000 kr
 
Kjell O. Lejon, Artos bokförlag SKELLEFTEÅ
tryckningsbidrag till boken "Askeby kloster"
30000 kr
 
Karl-Axel Lundqvist, SKELLEFTEÅ
tryckningsbidrag till boken "Från prästvälde till lekmannastyre"
25000 kr
 
Johan Bjurer, JB Text och Bild, VÄSTERHANINGE
tryckningsbidrag till boken "Ljuset vid havet"
30000 kr
 
Kerstin Wærn, Föreningen Baldersnäs Vänner, DALS LÅNGED
tryckningsbidrag till en bok om Baldersnäs landskapspark
20000 kr
 
Christian Wettergren, Sångsällskapet Orphei drängar, UPPSALA     
bidrag för porträttmålning
50000 kr
 
Sara Swedenmark, Jämtlands läns museum, Jamtli Förlag, ÖSTERSUND
tryckningsbidrag till boken "Bondeliv i samverkan"
40000 kr
 
Martin Rundkvist, SALTSJÖBADEN
bidrag till arkeologiska undersökningar; Östergötlands politiska geografi 400–1000 e kr
30000 kr
 
Christer Widegren, Ormsö Hembygdsförening, STOCKHOLM
bidrag till återställande av Ormsö hembygdsgård, Ormsö, Estland
100000 kr
 
Ulla-Karin Warberg, STOCKHOLM
tryckningsbidrag till boken "När färgen kom till byn – om bondens målade möbler"
25000 kr
 
Bodil Petersson, Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet, LUND
tryckningsbidrag till boken "Arkeologi och identitet"
30000 kr
 
Vivi-Ann Grönqvist, Stiftelsen Sverige och Kristen Tro, UPPSALA     
tryckningsbidrag till boken "Manfred Björkquist – visionär och kyrkoledare"
40000 kr
 
Åsa F. Jägerhorn, VÄSTERVIK
tryckningsbidrag till boken "Gottfrid Kallstenius"
40000 kr
 
Per Hemberg, HJORTKVARN
tryckningsbidrag till boken ""Boken om Haddebo – återuppbyggnaden av en karolinergård"
25000 kr
 
Staffan Kinman, Svenska vapenhistoriska sällskapet, KIMSTAD
tryckningsbidrag till boken "Vapenhistorisk inventering av Sveriges kyrkor"
delprojekt VII och VIII – Strängnäs och Karlstads stift
25000 kr
 
Ingrid Liliedahl, Albo Härads Hembygdsförening, SANKT OLOF     
bidrag till reparationer av Hallamölla, Sankt Olofs mölla och Bondrumsgården
55000 kr
 
Conny Svensson, STOCKHOLM
tryckningsbidrag till boken "Skola utan böcker: Klassrummet i pojkboken"
40000 kr
 
Sten Bergh, Norbergs Hembygdsförening, NORBERG
bidrag till renovering av tak på Karlbergs herrgård
50000 kr
 
Anders Nordebring, Köping - Uttersbergs Järnvägs museiförening, UPPSALA
bidrag till renovering och återuppbyggnad för 1093 mm spårvidd av lokomotor SJ Z4tu 316
50000 kr
 
Bengt Brolin, VISBY
tryckningsbidrag till boken "Gotlands motorcykelhistoria"
25000 kr
 
Jan Lagergren, LUND
tryckningsbidrag till boken "Svensk järnhantering och rysshärjningarna 1719–1721"
30000 kr
 
Göran Ulväng, VÄNGE   
tryckningsbidrag till boken "Uppländska herrgårdar"
50000 kr
 
Gustaf Ekberg, TRELLEBORG
bidrag till renovering av väggmålningar på Axatorp, etapp 1
20000 kr
 
Thomas Millroth, GÄRSNÄS
tryckningsbidrag till monografi över konstnären Carl Otto Hultén
40000 kr
 
Christina G. Wistman, UPPSALA
tryckningsbidrag till doktorsavhandlingen "Manifestation och socialt avancemang. Prins Eugen som konstsamlare, mecenat och grundare av ett museum"  
25000 kr
 
Margareta Krantz, STOCKHOLM
tryckningsbidrag till boken om Vanja Brunzell, klädskapare
40000 kr
 
Stanley Johansson, Åkerbo Hembygdskrets, LÖTTORP
Bidrag till målning med mera till Sandviks Kvarnar på norra Öland
50000 kr
 
Alice Rasmussen, STOCKHOLM
tryckningsbidrag till boken om grafikern och målaren Charles Lachs
45000 kr
 
Thomas Lindblad, SOLNA
tryckningsbidrag till boken "Sigvard Bernadotte och skandinavisk design"
40000 kr
 
Krister Engström, GÖTEBORG
tryckningsbidrag till boken "Svenska stationshus "
50000 kr
 
Nils Gardell, KOLSVA
bidrag till fönsterrenovering på Bernhammars Herrgård
25000 kr
 
Anders R Johansson, LÄRBO
tryckningsbidrag till publikation om liv och arbete på Visborgs slott
30000 kr
 
Björn Gardarsson, Rinkeby Folkets Hus, SPÅNGA
tryckningsbidrag till skriften "Rinkeby då och nu "
40000 kr
 
Eva Rystedt, LUND
bidrag till slutredigering, layout och tryckning för skriften "Parthenon i Lund"
38000 kr
 
Per Widén, UPPSALA
tryckningsbidrag till doktorsavhandlingen "Argument för ett museum, Idéer, nätverk och praktik kring konstmuseifrågan 1814–1845 "    
25000 kr
 
Jeff Werner, STOCKHOLM
tryckningsbidrag till boken "Mellanmjölkens estetik"
40000 kr
 
Bo Gräslund, UPPSALA  
tryckningsbidrag till boken "En mästare förklädd. Sven Delblanc som Bo Balderson"
30000 kr
 
Margit Rosen Norlin, Nargöföreningen, NACKA
bidrag till renovering av Nargö kyrka
150000 kr
 
Jimmy Lyhagen, STOCKHOLM
tryckningsbidrag till  "Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens ledamöter 1812–2006. En historisk matrikel"
40000 kr
 
Per Eriksson, SOLNA       
tryckningsbidrag till boken "Bönder i samverkan – från modernäring till grön näring"
30000 kr
 
Ros-Mari Paulsson, Fjälastorps- Stubbarps Byalag, NYHAMNSLÄGE
bidrag till renovering av Fjälastorps gamla skola
60000 kr
 
Klas Nyberg, UPPSALA
tryckningsbidrag till antologin "Textil design: ett vetenskapligt bokverk om Stockholms textila handel, mode och manufaktur 1722–1846"
25000 kr
 
Christina Pech, STOCKHOLM
bildbidrag till doktorsavhandlingen "Motståndets arkitektur – omprövning och återknytning i svensk arkitektur 1970–1980"                        
20000 kr
 
Ingela Bendt och Ewa Stackelberg, STOCKHOLM
tryckningsbidrag till boken "Madonna – en bok om skulptören Lena Lervik"
50000 kr
 
Anna Lena Lindberg, LUND
tryckningsbidrag till boken "Ulrika Fredrica Pasch på tröskeln till det moderna. Konst och kön på 1700-talet."
40000 kr
 
Anna-Karin Waha Nordenhed, Ljungs Slotts Bevarande, LJUNGSBRO
restaureringsbidrag till upprustning och återställande av gästrum på Ljungs Slott
100000 kr
 
Inger Mattsson, Arkitekturmuseet, STOCKHOLM                                     
bidrag till inköp av förvaringslösning (boxar) från Riksarkivet för ompackning av 581 folianter
50000 kr
 
Catharina Nolin, BROMMA
tryckningsbidrag till boken "Den svenska lustgården efterlyses. Om Lars Israel Wahlmans verksamhet som trädgårdsarkitekt"                    
50000 kr
 
Peter Gillgren, STOCKHOLM
bidrag till bildrättigheter, bildframställning samt tryckning av boken "Vasarenässansen: Konst och identitet"
25000 kr
 
Yvonne Eriksson, STOCKHOLM
tryckningsbidrag till boken om Vera Nilssons konstnärskap
50000 kr
 
Anne-Marie Leander Touati, STOCKHOLM
bidrag till lön för fotograf under två veckor samt punktinsatser för museitekniker
25000 kr
 
Påvel Nicklasson, LANDSKRONA
tryckningsbidrag till en publikation om utgrävningen och den fortsatta forskningen om en storhög i Skärstad, Skåne
15000 kr
 
Marie Engelke, August Abrahamsons stiftelse, FLODA
bidrag till konservering av samtliga madrasser och kuddar i projekt "Abrahamsons säng"
40000 kr
 
Berit Höök, Föreningen Hedemora Gamla Theater, HEDEMORA
tryckningsbidrag till boken "Teaterladan"
15000 kr
 
Riksantikvarieämbetet, Vitterhetsakademiens bibliotek, STOCKHOLM
bidrag till bokvård
50000 kr
 
Martin Stolare, KARLSTAD                                                                          
tryckningsbidrag till monografin "Läsa och leva: Folkbildning vid ABF i Munkfors 1965–1978"
30000 kr
 
Erik Frodig, Vänge Hembygdsförening, VÄNGE
Restaureringsbidrag till Väderkvarnen i Ekeby by
100000 kr
 
Gunnar Hansén, BURGSVIK
restaureringsbidrag till Bonsarve kvarn i Vamingbo
85000 kr
 
Liselotte Bergström, STOCKHOLM
tryckningsbidrag till doktorsavhandlingen "Gräddat: Brödkultur under järnåldern i östra Mälardalen"
20000 kr
 
Birgitta Dohlnér, Hammarlunda Mölleförening, HARLÖSA
restaureringsbidrag till väderkvarnen Hammarlunda mölla
50000 kr
 
Jan-Olov Jansson, STOCKHOLM
tryckningsbidrag till boken "Statens maskinprovningars verksamhet och dess betydelse för den agrara utvecklingen"       
30000 kr
 
Jennie Nell, JÄRFÄLLA
tryckningsbidrag till doktorsavhandlingen "Vivat vår monark! Studie i Carl Michael Bellmans panegyrik över Gustaf III 1771–1792"
20000 kr
 
Nils Edling, SUNDBYBERG
tryckningsbidrag till boken "De areella näringarnas välgörare. Akademiens donatorer"
30000 kr
 
Linda Hinners, UPPSALA
tryckningsbidrag till doktorsavhandlingen "De fransöske hantwerkarna på Stockholms Slott 1693–1709. Yrkesroller, karriärvägar och organisation"
25000 kr
 
Björn Hjulström, STOCKHOLM
tryckningsbidrag till doktorsavhandlingen "Gårdsstruktur under yngre järnålder i Svealand."
15000 kr
 
Barbro Bursell, Livrustkammaren, STOCKHOLM
tryckningsbidrag till utställningskatalogen "Krigsbyte "
25000 kr
 
Olle Wingborg, VÄXJÖ   
tryckningsbidrag till bibliografi över Gagnefs kommun med socknarna Gagnef och Floda
10000 kr
 
Tryggve Lind, TORSHÄLLA
bidrag till arkivfilmning av Torshälla tidning
30000 kr
 
Valter Mattsson, Svenska Baptistsamfundet, NORRTÄLJE
bidrag för arkiv- och utställningsprojekt
50000 kr