Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Utdelning 2005

Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, har beslutat utdela anslag för år 2005 enligt följande:

Gällaryds kulturförening    
Bidrag till en hembygdsbok om Gällaryds socken i ord och bild.
15 000 kr

Livgrenadjärföreningen Historiekommittén    
Bidrag till Livgrenadjärbiografier 1962-97
25 000 kr

Evangelische Kirchengemeinde    
Bidrag till reparation av kyrktak
50 000 kr

Filipstads Gille    
Bidrag till boken: "En f.d. Bokhållares upplevelser i Eldslandet 1891-1892".
30 000 kr

Hålta Hembygdsförening    
Bidrag till reparation av Hålta Sekretärorgel.
20 000 kr

Röda Korset
Bidrag till bok med titel: "Hemvärnets sjukvård".
30 000 kr

Etnologiska Föreningen i Västsverige  
Bidrag till boken "Vardagslivets fronter"
20 000 kr

Föreningen Leufsta Vänner    
Bidrag till en CD med texthäfte med musik från 1700-talet som blivit bevarad på Leufsta Bruks herrgård.
35 000 kr

Nils Elvander
Bidrag till Nils Elvanders självbiografi "Så levde jag. Personliga minnen från sju decennier".
30 000 kr

Peder Hammarskiöld
Bidrag till boken "Ur småländska rötter-Släkten Hammarskjöld från mitten av 1800-talet".
30 000 kr

Bernt Åhlund
Bidrag till boken "Timmernabben-Miljöer och människor i svunnen tid".
30 000 kr

Rågökapellens Minnesfond    
Bidrag till konserveringen av Lilla Rågö kapelltorn i Estland.
50 000 kr

Carl Björeman
Bidrag till boken "Soldat och general under det kalla kriget".
20 000 kr

För. Sundsvalls Brandmän    
Bidrag till en film på Dvd om "Sundsvallsbranden den 25 juni 1888".
20 000 kr

Anette Lindholm
Bidrag till en biografi över Viola Asplund "Tovningens moder i Västerbotten".
15 000 kr

Ann-Sofie Arvidsson
Bidrag till en avhandling med arbetsnamn: "Stöd i dödens stund. En studie av förlusthantering i Sverige 1686-1823".
10 000 kr

Ashk Dahlén
Bidrag till antologin  "Vid det klara morgonljuset: essäer om islams andliga liv".
30 000 kr

Bror-Erik Ohlsson
Bidrag till Lars Hallmans omkring 1760 författade manuskript "Det gamla och nya Strängnäs".
20 000 kr

Kungl. bibliotekets vänförening Biblis    
Bidrag till en populärvetenskaplig skrift om KB:s affischsamlingar.
20 000 kr

Britt Tunander
Bidrag till en bok om trompe l´oeil.
35 000 kr

Egil Törnqvist
Bidrag till antologin "Strindberg on Drama and Theatre: A Source Book".
35 000 kr

Håkan Karlsson
Bidrag till projektet " Autenticitet, iscensättning och kommunikation. En jämförelse mellan hällristningsförmedling i Tanum och Val Camonica".
20 000 kr

Hallands länsmuseer
Bidrag till boken " Undersökningar av bronsåldershögar och bronsåldersgravar i södra Halland 1971-2001".
15 000 kr

Vattenmöllekomittén    
Bidrag till projektet "Vattenmöllerestaurering, etapp A".
50 000 kr

Björn Öberg
Bidrag till boken "På grund förlist".
35 000 kr

Olof Nilsson
Bidrag till boken "Tegelriket".
30 000 kr

Raus Stenkärlsfabrik
Bidrag till renoveringen av ugnen i Raus stenkärlsfabrik.
50 000 kr

Per Lundin
Bidrag till avhandlingen "Modellens makt: Bilen och samhällsplaneringen i efterkrigstidens Sverige".
30 000 kr

Melcher Ekströmer
Bidrag till boken "Livmedikus Carl Johan Ekströmers minnen och läkargärning".
30 000 kr

Tjörns Hembygdsförening    
Bidrag till reparation av Tjörns hembygdsmuseum.
50 000 kr

Personhistoriska samfundet
Bidrag till "Personhistorisk tidskrift".
20 000 kr

Stig Gavlén
Bidrag till boken "Jag är uppståndelsen och livet".
15 000 kr

Nuckö kommun    
Bidrag till återuppbyggandet av Rosleps kapell i Estland.
75 000 kr

Svenska Vapenhistoriska Sällskapet  
Bidrag till "Vapenhistorisk inventering av Sveriges kyrkor" delprojekt V och VII, Västerås och Uppsala stift.
20 000 kr

Skara stiftshistoriska sällskap    
Bidrag till boken "Västgötska huvudbaner och anvapen".
25 000 kr

Skara stiftshistoriska sällskap    
Bidrag till boken "Skrivare i det medeltida Skara stift".
25 000 kr

Gunnel Furuland
Bidrag till bildpresentation av fyra svenska förläggare och deras bokprodukter.
20 000 kr

Sundsvalls museum    
Bidrag till ett bokverk om konstnären Atti Johansson.
30 000 kr

Kerstin Nohrenius
Bidrag till boken "Eugène. Vid Napoleons sida".
30 000 kr

Sällskapet Runica et Mediævalia  
Bidrag till Alf Härdelins bok "Världen som yta och fönster".
40 000 kr

Magnus Sjöholm
Bidrag till projektet "Förhistoriska och medeltida resvirkes- och stavkonstruktioner".
20 000 kr

Grönsöö Kulturhistoriska Stiftelse    
Bidrag till en skrift om Grönsöö byggnadshistoria.
30 000 kr

Gustaf Karlsson
Bidrag till fotoboken "Försvinnanden/Disappearences - Stockholm".
15 000 kr

Sture Linnér
Bidrag till boken "Från Alexander till Augustus. Kontinuitet och förnyelse i den hellenistiska kulturen".
40 000 kr

Monica Nilsson
Bidrag till boken "FAS - Boken om FiberArt Sweden".
40 000 kr

Owe Samuelsson
Bidrag till Lunds stifts herdaminne, band 13 A och 13 B.
25 000 kr

Tomas Forser
Bidrag till trebandsverket "Svensk teater".
40 000 kr

August Abrahamsons stiftelse    
Bidrag till konservering av sju gardiner/draperier på Nääs slott.
50 000 kr

Gotlands Hembygdsförbund    
Bidrag till boken "Från Georg P till Gunhild B".
15 000 kr

Livrustkammaren  
Bidrag till volym 2 av "Firearms of the Royal Armouries".
15 000 kr

Rebecka Millhagen
Bidrag till boken "Drottning Victorias Solliden".
50 000 kr

Peter Johansson
Bidrag till en bok om konstnären Peter Johansson.
30 000 kr

Pia Melin
Tryckningsbidrag till avhandlingen "Fåfängans förgänglighet".
35 000 kr

Patrik Steorn
Bidrag till avhandlingen "Nakna män. Bilder i Sverige 1900-1915".
25 000 kr

Hoburgs Hembygdsförening    
Bidrag till att restaurera raserade stengärdesgårdar/vastar i Vamlingbo.
35 000 kr

Hoburgs Hembygdsförening    
Bidrag till att restaurera smedjan i Bottarve, Vamlingbo.
25 000 kr

Hoburgs Hembygdsförening    
Bidrag till omläggning av agtak på ladugård och tröskvandring vid Brottarve, Vamlingbo.
25 000 kr

Historielärarnas förening    
Bidrag till Carl-Axel Gemzells bok "Vänskap och politik. Aspekter på de engelsk-svenska relationerna under det andra världskriget".
10 000 kr

Jessica Sjöholm
Bidrag till avhandlingen "Mellan tradition och förnyelse. Offentlig skulptur i folkhemmets Sverige".
15 000 kr

Martin Ragnar
Bidrag till  boken om Lummelunda handpappersbruks historia.
15 000 kr

Martin Rundkvist
Bidrag till projektet "Östergötlands politiska geografi 400-1000 e kr. Arkeologiska utgrävningar 2006.
15 000 kr

Johan Örn
Bidrag till avhandlingen " Arvet från Asplund".
30 000 kr

Hans Olsson
Bidrag till boken "Grums en bygd med industritraditioner".
10 000 kr

Stockholms läns hembygdsförbund    
Bidrag till en bok om Stockholms läns hembygdsgårdar och museer.
40 000 kr

Mårten Blomkvist
Bidrag till en biografi över filmregissören Bo Widerberg.
40 000 kr

Lokalföreningen 943 Daggdroppen av IOGT-NTO    
Bidrag till konservatorarbeten i samband med upprustning av Älvdalens Ordenshus/Biografteater.
80 000 kr

Måns och Elisabeth Flensburg
Bidrag till restaurering och rekonstruktion av segelställ och rigg till galeasen EMMA.
30 000 kr

Svenska historiska föreningen
Bidrag till "Historisk tidskrift".
10 000 kr

Lars M Andersson
Bidrag till en antologi om judisk invandring och flykt till Sverige 1870-1950.
25 000 kr

Bälinge församling    
Bidrag till renovering av Bälingeorgeln.
200 000 kr

Per Strömberg
Bidrag till doktorsavhandlingen "Visuella berättelser och storytelling inom turistnäringen".
20 000 kr

Martin Åberg
Bidrag till monografin "Systemskifte. Politikerrollen i svensk satir från efterkrigstid till nutid".
40 000 kr

Michaelisgillet    
Bidrag till utgivning av ett verk med arbetstiteln Jakob Fredrik Neikter och "Människans historia".
40 000 kr

Oppmanna-Vånga hembygdsförening    
Bidrag för vård och förvaring av unik glasplåtssamling från Vånga socken, Skåne.
50 000 kr

Inst för kvinnors och barns hälsa    
Bidrag till projekt Nils Rosén von Rosenstein 300 år, Uppsala 2006.
50 000 kr

Mattias Legnér
Bidrag till en biografi om Abraham Abrahamsson Hülphers (1734-1798).
20 000 kr

Leif Yttergren
Bidrag till boken "I och ur spår!" en studie om konflikter och hjältar i svensk skidsports historia under 1900-talet.
25 000 kr

Fedir Ansdrosjtjuk
Bidrag till "Viking Age Swords. Volume 1:Swedish Records".
40 000 kr

Enh. för konservering av kyrkliga inventarier    
Bidrag till boken "Sidendamastmönster".
35 000 kr

Margareta Ridderstedt
Bidrag till avhandlingen "Liturgiska textilier från svenska ateljéer 1880-1900".
30 000 kr

Gunilla Hultén
Bidrag till avhandlingen "Främmande sidor: Främlingskap och nationell gemenskap 1945-2005".
30 000 kr

Perry Johansson
Bidrag till boken "Svensk sinologi och de kinesiska samlingarna vid Östasiatiska museet".
30 000 kr

Anders Jarlert
Bidrag till boken "Judisk "ras" som äktenskapshinder i Sverige".
15 000 kr

Maj-Britt Andersson
Bidrag till projektet "Forsadörrarna - storsnickare, motiv, influenser och vårdbehov".
20 000 kr

Sten Tesch
Bidrag till boken "Guldbägarens hemlighet" av Ulf Thibblin.
15 000 kr

AB Curmans villor i Lysekil   
Bidrag till projektet "Renovering av Curmans villor i Lysekil".
30 000 kr

Jacob Lindblad
Bidrag till avhandlingen " Bort från nyklassicismen. Svensk kyrkoarkitektur 1850-1890, typutveckling och stilkaraktär".
30 000 kr

Värmlands nation
Bidrag till Värmlands nations skriftserie vol XVII.
40 000 kr

Stefan Günther
Bidrag till avhandlingen "Listverkets grammatik - den klassiska interiördetaljens form och innebörd".
30 000 kr

Eva Nordenson
Bidrag till boken "Mitt förtjusta öga" med akvareller av Jonas Carl Linnerhielm.
40 000 kr

Riksantikvarieämbetet
Bidrag till en publikation om kormålningarna i Södra Råda gamla kyrka.
80 000 kr

Östergötlands arkivförbund    
Bidrag till projektet "Gårdsarkivinventering i Östergötland".
20 000 kr

Grangärde Hembygdsförening    
Bidrag till projektet "Granros stod i fejset - ladugårdens kulturhistoria".
5 000 kr

Sigtunastiftelsen    
Bidrag till upprustning av bibliotekets K-märkta lokaler.
30 000 kr

Maud Wedin
Bidrag till avhandlingen "Den skogsfinska kolonisationen i Norrland".
40 000 kr

Hans Hayden
Bidrag till studien "Modernismen som institution".
40 000 kr

Margareta Wirmark
Bidrag till boken "Nora Nora. Ingmar Bergmans Dockhem och Henrik Ibsens".
40 000 kr

Åke Wåhlin
Bidrag till projektet att dokumentera och publicera en medicinsk samling.
25 000 kr

Sorsele kommun    
Bidrag till projektet "Framtidsminnet Zakrisbo".
50 000 kr

Delblancsällskapet    
Bidrag till boken "Sven Delblancs texter om litteratur".
40 000 kr

Länsforskningsrådet för Uppsala län    
Bidrag till projektet "Sjöö slott - manifestation och tradition".
50 000 kr

Isolda Ekonomisk Förening    
Bidrag till nytt däck S/V Isolda.
50 000 kr

Sif Bokholm
Bidrag till projektet "Historiens förlorare. Kvinnors motstånd mot det moderna demokratiska samhället".
15 000 kr

Helena Harnesk
Bidrag till boken "Linné i Uppsala".
30 000 kr

Olof von Dahlinsällskapet    
Bidrag till boken "Olof von Dalin i konflikt och knipa".
40 000 kr

Jan von Konow
Bidrag till boken "Sveriges adels historia".
15 000 kr

Eva Nordenfelt
Bidrag till boken "Ephraim Ståhl, en kunglig stolmakare".
40 000 kr

Johan Callin
Bidrag till konservering av två dörröverstycken på Skillinge säteri.
25 000 kr

Ylva Stenqvist Millde
Bidrag till avhandlingen "Vägar och kontaktmönster i det förindustriella bondesamhället i södra Norrlands inland".
30 000 kr

Stiftelsen Schymbergsgården Alnö    
Bidrag till ny utrymningsväg i Schymbergsgården, Alnö.
20 000 kr

Jernkontoret    
Bidrag till en Atlas över svenskt bergsbruk, stål- och metallproduktion.
40 000 kr

Ämnesrådet för hushållsvetenskap    
Bidrag till jubileumsboken "Från skolkökslärarinna till lärare i hem- och konsumentkunskap. 100 år för maten, hälsan och hushållningen".
20 000 kr

Kalmar läns museum    
Bidrag till projekt "Alvarets folk", arkeologisk undersökning av järnåldershusgrund i Segerstad, Öland.
10 000 kr

Svenska Linnésällskapet    
Bidrag till rekonstruktion av rokokotapet i Carl von Linnés hem.
225 000 kr

Stiftelsen LützenfondenInger Schuberth
Bidrag till projekt: "Ny utformning av det svenska museet i Lûtzen".
40 000 kr

Föreningen Jenny Nyströms Vänner    
Bidrag till Jenny Nyströms samlade verk, del 2 "Med penseln som trollspö".
40 000 kr

Svenska Pistolskytteförbundet    
Bidrag till publikationen "Historik Pistolskytteförbundet".
25 000 kr

Fredrik Olson
Bidrag till publiceringen av "Kalaureia 1894 - De första svenska arkeologiska utgrävningarna i Grekland".
10 000 kr

Henrik Arnstad
Bidrag till biografin över Christian Günther "Spelaren och kriget".
25 000 kr

Gunilla Malm
Bidrag till avhandlingen "Domkyrkobygget i Uppsala - organisation och planering".
35 000 kr

Västergötlands museum    
Bidrag till projekt "Dokumentation av Rörstrand - Sveriges sista porslinsfabrik".
100 000 kr

Stiftelsen Medevi Brunnsmiljö    
Bidrag till möbel- och inventarieinköp samt renovering/konservering vid Medevi Brunn.
100 000 kr

Lars Larsson
Bidrag till språkgranskning av manuskriptet "The Dead do tell tales - graves and the mortuary practices at two cemeteries from the Late Mesolithic at Skateholm, Southern Sweden".
40 000 kr

Agneta Boqvist
Bidrag till en bok om Mathilda Ranch.
15 000 kr

Gärds Härads Hembygdsförening    
Bidrag till renovering av malttorka i Rebbetuaröd, Skåne.
20 000 kr

Länsmuseet Västernorrland    
Bidrag till vårdprogram om laserscanning av byggnadsminnet Gammelgården i Myckelgensjö by, Örnsköldsviks kommun.
40 000 kr

Tommy Lundmark
Bidrag till boken "Mare Botnicum - På Botten av Viken".
20 000 kr

Lars-Erik Wikberg
Bidrag till att trycka och översätta Matilda Fogmans texter till svenska.
30 000 kr

Vitterhetsakademiens bibliotek  
Bidrag till bokvård
75 000 kr

Föreningen Leufsta och Cahmanorgelns Vänner    
Bidrag till boken "Mödrar och döttrar på Leufsta Bruk" av Margareta Lundquist.
20 000 kr

Bengt Karlsson
Bidrag till boken "Affärer i Lund".
25 000 kr

Anna Cavallin
Bidrag till en antologi med texter om Strindbergs verk "Det gäckande könet: Strindberg och genusteori".
40 000 kr

Eva-Lena Larsson
Bidrag till boken "Träd berättar historia - om suptallar, bortsättarträd, spöaskar, svinhusekar m fl".
40 000 kr

Torsten Andersson
Bidrag till boken "Människor och miljöer på Stafsinge strand".
25 000 kr

Urban Sobéus
Bidrag till boken "Det rörliga svenska kustartilleriet".
10 000 kr

Anne Banér
Bidrag till avhandlingen "Ungar och ädlingar. Barn i svensk skämt- och veckopress under 1900-talets första hälft".
40 000 kr

Tor  Flensmarck
Bidrag till boken "Vé de besegrade".
20 000 kr

Maria Landin
Bidrag till boken "Lotskyrkogården på Torö - en gravinventering utförd 2004".
15 000 kr

Bengt Nyström
Bidrag till boken "Svenska möbler under 500 år. Möbler och inredning i Sverige från medeltid till idag".
40 000 kr

Brita Lundström
Bidrag till avhandlingen "Historiens roll i det moderna företaget: Ericsson och det förflutna".
25 000 kr

Lars-Erik Hansen
Bidrag till boken "Rickard Lindström - Folkhemsvisionären".
40 000 kr

Tema Genus/ Linköpings universitet    
Bidrag till boken "I männens skugga. Karin Kock - nationalekonom och feminist i brytningstid".
25 000 kr

Hjalmarsson & Högberg Bokförlag AB    
Bidrag till boken "Den uppkäftige såningsmannen - Johan L Saxon eller om den svåra konsten att leda folket".
20 000 kr

Hans E Lindskoog
Bidrag för dokumentation och digitalisering av Optikmuseets samlingar.
40 000 kr

Max Wibom
Bidrag för framtagande av empiretapet i Hufvudsta Gårds södra Flygel.
45 000 kr

Försvarsmakten    
Bidrag till boken "Södermanlands regemente 1973-2005".
20 000 kr

Hembygdskretsen Thumathorp  
Bidrag till arkeologundersökning av klosterområdet i Tommarp samt utsmyckning.
25 000 kr

Kristina Rosen
Bidrag till ny upplaga av skriften "Estlandssvenskarna som kom till Roslagen".
30 000 kr

Kajsa och Olle Nymans Kulturstiftelse    
Bidrag till "Museum Kajsa och Olle Nyman".
40 000 kr

Casa di Santa BrigidaMother M. Tekla Famiglietti
Bidrag till reparation och restaurering av Birgittahuset i Rom.
100 000 kr