Policy

  • Svenskt företag som under längre tid levererat varor eller tjänster till den Kungl. Familjen, kan bli kunglig hovleverantör.
  • Leveranserna ska ha skett till en eller flera av medlemmarna i den Kungl. Familjen och deras hushåll.
  • Alla beslut om hovleverantörskap tas av H.M. Konungen oavsett till vem i den Kungl. Familjen leveranserna skett.
  • Möjligheten att bli kunglig hovleverantör tillkommer främst mindre och medelstora företag.
  • Utmärkelsen kunglig hovleverantör ges med stor restriktivitet
  • Hovleverantörskapet omprövas med jämna mellanrum och alltid vid byte av VD eller motsvarande.
  • Hovförvaltningen ska ha regelbunden kontakt med hovleverantören för att kunna följa väsentliga händelser i hovleverantörens verksamhet.