Kungl. Husgerådskammaren med Bernadottebiblioteket

Förberedelser i Slottskyrkan inför Prinsessan Estelles dop, 22 maj 2012. Foto: kungahuset.se

Förberedelser i Slottskyrkan inför Prinsessan Estelles dop, 22 maj 2012. Foto: kungahuset.se

Kungl. Husgerådskammaren har två huvuduppgifter: att stödja statschefen och hans familj samt att förvalta de kungliga lösöresamlingarna. Stödet till statschefen handlar främst om att möblera och ställa i ordning slotten för ceremonier, representation och programverksamhet samt att se till att inredningarna är väl underhållna och representativa för ändamålet.

Överintendent Margareta Nisser-Dalman. Foto: Anna-Lena Ahlström/Kungl. Hovstaterna

Överintendenten

I förvaltningsuppdraget ingår katalogisering, registrering, dokumentation, fotografering och inventering samt vård, underhåll och förebyggande åtgärder av de betydande samlingar, som ägs av staten och disponeras av Kungen. I Bernadottebiblioteket förvaltas ca 100.000 böcker och 500.000 fotografier.

Överintendent Margareta Nisser-Dalman är Kungl. Husgerådskammarens chef.

Möblerar slottet

Merparten av statschefens representation äger rum på Kungliga slottet i Stockholm. Statsbesök, högtidliga audienser, informationskonseljer, utrikesnämnd, representationsmiddagar och diplomatmottagningar är årligen återkommande evenemang.

Medlemmarna av den Kungliga familjen är även engagerade i ett stort antal kungliga stiftelser och hjärtefrågor som resulterar i möten, seminarier, symposier och måltider. Kungl. Husgerådskammaren möblerar och ställer i ordning för evenemang av alla typer enligt fastställda rutiner.

Kungl. Husgerådskammaren ansvarar också för slottens permanenta möbleringar.

Praktfulla husgeråd

Ordet husgeråd är gammalt och betydde förr lösöre, till exempel möbler, prydnadsföremål, mattor, gardiner och vävda tapeter. Det kungliga husgerådet, det vill säga lösöresamlingarna, förvaltas med målsättningen att det ska vara väl omhändertaget för att finnas tillgängligt för statschefen men även för forskning och besökare nu och i framtiden.

Föremål ur samlingarna lånas, efter Kungens godkännande, ut för utställningar i Sverige och utomlands.

Hantverksexperter

För att förvalta och vårda samlingarna har Kungl. Husgerådskammaren med Bernadottebiblioteket ett 30-tal medarbetare med olika kompetenser: intendenter, bibliotekarier, administrativ personal, fotograf och fotoassistent, textil-, möbel- och metallkonservatorer, förgyllare, möbelsnickare, tapetserare och sömmerskor.

Därtill kommer museitekniker med stor erfarenhet av att hantera det dyrbara lösöret.

Bernadottebiblioteket. Foto Kungahuset.se

Bernadottebiblioteket. Foto Kungahuset.se

Bernadottebiblioteket

Bernadottebiblioteket är ett bokmuseum som innehåller ätten Bernadottes böcker från Karl XIV Johan till Gustaf VI Adolf och deras drottningar. Här finns också den Bernadotteska fotosamlingen samt kartor, planscher, hyllningsadresser och musikalier.

Försäljningen av bilder bedrivs inom ramen för Hovstaternas bildbyråverksamhet. Frågor om bilder och bildpublicering hänvisas till foto@royalcourt.se.

Biblioteket och dess samlingar är öppna för forskare efter särskild överenskommelse.
Se kontaktuppgifter och öppettider

Bernadottebiblioteket visas för allmänheten vid ett flertal tillfällen per år och efter särskild överenskommelse.
Läs mer på www.kungligaslotten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bernadotteska arkivet

Bernadotteska arkivet är ett familjearkiv. Arkivet grundades av Oskar II och innehåller idag ca 400 hyllmeter material från Karl XIV Johans tid fram till och med Gustaf VI Adolf. Arkivet är tillgängligt för forskning efter ansökan.
Läs mer om Bernadotteska arkivet