Stiftelsen Konung Gustaf V:s 80-årsfond

Monogram Gustaf V

Fonden har i uppgift att dela ut anslag och stipendier för forskning rörande invalidiserande folksjukdomar i Sverige och deras bekämpande, i första hand reumatiska sjukdomar och polio.