Ulriksdals slottspark

Skulpturen 'De nätdragande morianerna' vid Igelbäcken. Foto: Gomer Swahn.

Slottsparken är ett vidsträckt område med spår av olika stilideal. Här anlades en av landets praktfullaste barockträdgårdar i slutet av 1600-talet. När det engelska romantiska parkidealet slog igenom i slutet av 1700-talet, planterades 2000 träd för att skapa en friare park i motsats till barockens strikta och symmetriska anläggning.

I parken ses flera skulpturer, bland annat Per Lundgrens skulpturgrupp 'De nätdragande morianerna', som står på varsin sida om gångbron över Igelbäcken som porlar genom slottsparken.

Till parkområdet hör flera byggnader uppförda från 1600-talet fram till 1860. I guideboken Ulriksdal finns byggnaderna beskrivna, med karta över området och byggnadernas placeringar. De säljs vid slottséntren.

I en av slottsrummen finns en utställning om parkens historia, som du kan besöka under slottets ordinarie öppettider.

Parken är öppen året om med fri entré. Skyltprogram, kafé och toalett finns i parken.

Läs mer om slottsparkens historik