Rosersbergs slottskapell

Rosersbergs slott med park. Foto: Dick Norberg/Norberg design.

Slottskapellet på Rosersberg. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

Slottskyrkan i Rosersbergs slott ligger i sydöstra flygeln och dess kulturhistoriska värde är stort. Kyrkflygeln stod klar våren 1695 skriver byggherren Bengt Oxenstierna i ett brev.

I barockslottet i början på 1700-talet beskrivs kyrksalen så att bänkarna var ordnade i två kvarter vardera om femton stycken. Över ingångsdörren fanns en läktare med två bänkar på vilka låg violetta kuddar. I kyrkan fanns altaruppsats och predikstol. På väggarna fanns familjevapen från "baron Broman och greve Taube".

Det lilla kapellet i kyrkflygeln användes under Karl XIII som gudstjänstlokal. Kapellet var dock inte färdigt ännu 1821. Den nya orgeln, byggd av Per Strand, kom på plats under Karl XIV Johan. Kapellet användes av drottning Desideria för hennes katolska gudstjänster.