Rosersbergs slott

Drottning Hedvig Elisabeth Charlottas konversationsrum på Rosersbergs slott. Foto: Kungl. Hovstaterna/Alexis Daflos.

Drottning Hedvig Elisabeth Charlottas konversationsrum på Rosersbergs slott. Foto: Kungl. Hovstaterna/Alexis Daflos.

Att besöka Rosersbergs slott är att ta ett steg in i en genuin kunglig miljö från tiden runt sekelskiftet 1800. Den fasta inredningen är orörd sen 1860.

På 1760-talet blev slottet kungligt då hertig Karl (XIII) flyttade in och lät modernisera slottet i gustaviansk stil under ledning av arkitekt Jean Eric Rehn.  

Från omkring år 1800 gjordes en rad betydande nyinredningar med bland annat Orangegula och Röda Salongerna som karakteristiska exempel.

Karl XIV Johan och drottning Desideria, de första Bernadotterna, var de sista kungligheterna som bebodde slottet. Karl Johans sängkammare tillhör en av Sveriges förnämsta inredningar från 1800-talets första årtionden.

Tillfälle att se slottet ges under sommarmånaderna vid guidade visningar. Se Besöksinformation för mer information.

Hoglandssalen på Rosersbergs slott. Foto: Håkan Lind/Kungl. Hovstaterna.

Hoglandssalen på Rosersbergs slott. Foto: Håkan Lind/Kungl. Hovstaterna.