Detalj av Blå Porten på Kungliga Djurgården. Foto: Ulla-britt de Marchi/Kungl. Hovstaterna.

Kungliga Djurgården

Det gladde mig att du fick se en skymt av Djurgårdslivet, att du fick se huru ekarna blir mäktiga först när människorna leka och röra sig under dem.

Så skriver Prins Eugen från sitt Waldemarsudde till diktaren Verner von Heidenstam och anspelar på människorna och naturens samhörighet på Djurgården. I århundraden har vi tagit oss hit för att förlusta oss och njuta av naturen.

Sedan 1995 är Djurgården, med Haga och Ulriksdal, en Nationalstadspark, den första i världen. Området är unikt vad gäller enskilda natur-, kultur- och friluftsvärden såväl som för helheten och att den ligger i direkt anslutning till stadsbebyggelse.

Parken är öppen året om och är Sveriges mest besökta rekreationsområde. Läs mer i menyvalen ovan om parkens historik och sevärdheter.