Uttalande av H.M. Konungen med anledning av flygolyckan i Örebro

Med anledning av flygolyckan i Örebro, gör H.M. Konungen följande uttalande.

Med anledning av gårdagens tragiska flygolycka i Örebro vill jag framföra mina kondoleanser.

Min familj och jag tänker i dag särskilt på alla dem som stod de förolyckade personerna nära. Vi beklagar deras svåra förlust.

CARL GUSTAF