Uttalande av H.M. Konungen med anledning av Kristina Lugns bortgång

Med anledning av akademiledamoten Kristina Lugns bortgång gör H.M. Konungen följande uttalande.

Kristina Lugn var en framstående poet och dramatiker, med en unik slagfärdighet som rymde både humor och djupt allvar.

Jag och min familj kommer särskilt att minnas Kristina Lugn genom hennes ”Vilar glad. I din famn”, som framförts vid flera av våra familjehögtider de senaste åren.

CARL GUSTAF